DutchVideo 2015

Be happy in the Lord, verheug u en lach! 

Is de vreugde des Heren ook uw kracht? Lach, verheug u, zie naar wat voor u ligt in de hemel en u kunt zich verblijden! De bode engel Gods maakte ook een paar grapjes. Dit is een serieuze, ware boodschap Gods, waar u werkelijk blij van kunt worden! Wat zegt u? Ja, ja, een 1 april-grap zeker! Nee, werkelijk, dit is geen grap, en u wordt niet voor de gek gehouden! De Heer laat altijd de volle waarheid, woord voor woord, overbrengen aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die getrouw alles noteert in tegenwoordigheid van een bode engel Gods, hetgeen door de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zelf is doorgestuurd!

Gepubliceerd op 1 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

be happy in the Lord

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 1 april 2015 bracht een bode engel Gods aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap over.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Aridaja en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, laten wij juichen in de Here, en ons verheugen!
Open uw mond, prijs Adonai!

2 Samuel 22, vers 31 en 32  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

Voorwaar, Baruch Hu shem Adonai!
De hemelse vreugde schenkt zegeningen.

2 Samuel 22, vers 47  De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils!

Zeg: “Halleluja! Ik ben zó blij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, redde mij!”

Psalm 70, vers 5  Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: God is groot!

Zeg mij na, allen die dit hoort:
“Ha, ha, hi! Ho, hi, ho! Hi, hi, hi… halleluja!”
Herhaal: Ha, ha, hi! Ho, hi, ho! Hi, hi, hi, ha, ha, ha…!” Tot zover.

Voorwaar, deze lach moet gij vasthouden.
Want de vreugde is bij velen weg, heel ver weg! Wacht even, kijk niet zo, zoals velen als Christen in de wereld. Als er voor u geen hoop is, en u verwerpt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en u kiest voor uw ondergang, tja, dan kunt u inderdaad zonder vreugde gaan kijken naar wat voor u komen zal gaan, en zuur kijken. Maar gij, in Yeshua, gij zijt geheel anders en hebt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leren kennen. En men ziet aan u, waarom er vreugde is, omdat uw naam staat opgeschreven in de hemelen – een nieuwe toekomst, eeuwig leven! – en u alleen het volmaakte zult kennen, waar zoveel blijdschap is! Er is dus alle reden om u te verheugen en te verblijden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Sta eens stil bij wat komen gaat, voor wie in Hem gelooft.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Voorwaar, be happy in the Lord!

En Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Voorwaar, be happy in the Lord!

Openbaring 22, vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, weet gij waarom Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op het water liep?
Antwoord: Anders kreeg Hij natte voeten!
En waarom is er in de hemel geen cafetaria?
Antwoord: Anders worden wij engelen te zwaar, met alle gevolgen erna, hahaha! Ook wij houden wel van humor, hoor.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com