DutchVideo 2016

Baruch Atah Adonai go’el Yisrael!

Boodschap Gods: U helpt en zegent Israël. Alzo zullen wij, die in Hem verbonden zijn, verlost en gezegend en gesterkt worden. Dank Hem daarom met uw offer! Hoor of lees de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 25 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the Holy One of Israel

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 25 februari 2016 bracht de engel des Heren, de bode engel van God, woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Repore en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Dank Hem met uw offer in uw gebed, en klaag eens… niet. Want is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet kadosh, heilig? Prijs Adonai, uw Rabboeni.

Kadosh, El Hakadosh!
De God, De Heilige! Hij is u genadig, en verlost omwille dat u niet klaagt.

Baruch Atah Adonai go’el Yisrael!
Gezegend U, eeuwige Verlosser van Israël; U helpt en zegent Israël! Alzo zullen wij, die in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verbonden zijn, verlost en gezegend en gesterkt worden. Dank Hem daarom met uw offer. Want Hij is uw machtige God en Koning en Arts, vol van ontferming en vol van liefde, over u bewogen! Dank Hem, ongeacht uw lijden. Prijst Hem!

Lees voor: Psalm 150  Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel; looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid. Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer, looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit, looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.
En Psalm 147, vers 1  Looft de Here, want het is goed, onze God te psalmzingen, ja, het is liefelijk, een lofzang is betamelijk.
En Psalm 146, vers 5  Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, sprak de bode engel van God verder, Ruacha, Yeshu, Shalom!, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com