DutchVideo 2017

Assad is een killer!

Meer openbaringen over Assad en een verwijzing naar een andere openbarende boodschap Gods over deze killer, wiens loon reeds bekend is.

Gepubliceerd op 15 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

assad-from-syria-land-of-ruins

Volledige weergave: 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 15 februari 2017 werd deze openbarende boodschap Gods woord voor woord medegedeeld aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Breseach en ben een bode engel Gods.

Voorwaar!
Hoeveel boodschappen Gods hebben u niet geopenbaard, dat Assad zich schuldig heeft gemaakt aan massamoorden, waarbij Christelijke dorpen uitgeroeid werden met het zenuwgas Sarin? Ik openbaar u, dat de Christelijke organisaties en Christenen een hel in Syrië hebben!

Assad maakt gebruik van een verborgen gevangenis, dat vergelijkbaar is met een FEMA kamp.
Christenen worden overgeleverd aan sadistische handelingen en verkrachtingen, en gebruikt voor het afnemen van lichaamsdelen en voor proeven!

Voorwaar, Assad doet zich voor als een onschuldige.
Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Assad heeft gruwelijke moorden op zijn naam staan!’ van 3 september 2013*. In het verborgene heeft hij ook gifgas aan Iran verkocht, omdat Iran Israël wil vernietigen! Voorwaar, Assad is een killer, en zijn loon staat reeds bekend.

Ezechiël 7, vers 10 tot en met 11  Zie, de dag! Zie, het komt; de doem voltrekt zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. Het geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; verdwijnen zal al hun praal.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

* Voorwaar, op 3 september 2013 werd u geopenbaard, dat Syrië zich schuldig heeft gemaakt aan het zenuwgas Sarin, en dat Assad tot deze daad kwam!
– See more at: https://www.evangelicalendtimemachine.com/assad-heeft-gruwelijke-moorden-op-zijn-naam-staan/

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com