DutchVideo 2015

Assad heeft gruwelijke moorden op zijn naam staan!

Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, Assad zegt nu dat de vluchtelingen terroristen zijn, en dat men hen niet moet helpen! Lees of luister verder.

Gepubliceerd op 23 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Assad accusing refugees they are terrorists

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 23 september 2015 bracht de bode engel van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Arismaddai, een strijdster, een bode engel Gods.

Voorwaar, op 3 september 2013 werd u geopenbaard, dat Syrië zich schuldig heeft gemaakt aan het zenuwgas Sarin, en dat Assad tot deze daad kwam!
Onder toezicht met een resolutie droeg Assad de chemische wapens over, na het vervalsen van de papieren, omdat hij veel chemische wapens buiten de stad verborgen had, en daarvan een deel aan de buurlanden verkocht had. Onschuldig als een lammetje, gaf hij de rebellen de schuld! Voorwaar, Assad heeft gruwelijke moorden op zijn naam staan, en gaf vele opdrachten!

Voorwaar, Assad zegt nu dat de vluchtelingen terroristen zijn, en dat men hen niet moet helpen.
Voorwaar, wie is nu de terrorist, die bevel gaf om zenuwgas te gebruiken?
Juist, Assad!

Voorwaar!
Verder is geopenbaard door Profeet Benjamin Cousijnsen, dat Moslim-extremisten van de IS-strijders vermomd als vluchteling, zonder paspoort, zijn overgekomen, om hier en daar aanslagen te plegen, en mensen te dwingen om een IS-strijder te worden en om zich aan te sluiten. Sommige IS-strijders zijn zwaar gestraft door Gods hand! Ook dit was voorzegd door Profeet Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, in het verborgene zijn vele vluchtelingen in de FEMA kampen weggewerkt, in een soort aula-oven.
“Mocht men niet de grote toestroom van de vluchtelingen aankunnen”, zei Obama tegen de paus en enkele wereldleiders, “dan is dit de oplossing!”

Ezechiël 32, vers 8  Al de stralende lichten aan de hemel verduister Ik om uwentwil: duisternis breng Ik over uw land – luidt het woord van de Here Here.

Amos 5, vers 13  Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is een boze tijd.

Johannes 17, vers 17  Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.
Vers 19 en 20  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com