DutchVideo 2017

Apocalyptische horror movie taferelen worden in nabije toekomst realiteit!

Sommigen lachen nu om deze boodschap. Maar zij zullen zich op de borst slaan, als men onder andere begint te braken en ademhalingsproblemen krijgt. Lees de volledige waarschuwende, profetische boodschap Gods, overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Gepubliceerd op 17 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

apocalypstic-scenery2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 17 februari 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, aardbewoners,
U kijkt wel naar Science fictions en geniet er volop van! Maar wat vindt u ervan om de waarheid te horen, wat u te wachten staat? Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en ben uitgezonden om met u het volgende te delen.

God stuurt vaak warriors uit, engelen die geselecteerd zijn door Profeet Benjamin Cousijnsen.
En of u het gelooft of niet, er wordt elke dag gevochten in het heelal, en op sommige planeten, waar gevallen engelen actief zijn, die van daaruit opereren via technologie en door middel van heelalscanners, en hiervan gebruikmaken om nare dromen en seinen door te geven, levensechte projectiebeelden uit te seinen, onder andere. Voorwaar, ondanks dat er engelen voor het behoud der zielen vechten, en vele aanvallen onderscheppen, is het zo belangrijk dat u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aanneemt als u enige Heer en Meester en Verlosser en Zaligmaker, de enige Koning der koningen, die alle glorie en eer en macht, en alle overwinningen, toekomt!

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Zoon van God!
O wee, wanneer de gelovigen weggenomen zijn, zullen zichtbaar gevallen engelen ongelovige zielen overnemen. En als een soort zombie, met een gezwel en gewelddadig gedrag, zal men mensen doden en zelf eten!

Voorwaar, het is in veel opzichten nu al horror, wat u ziet en hoort.
Ze zijn onderworpen aan menselijke gevallen engelen met vleugelen. Sommigen lachen nu om deze boodschap. Maar zij zullen zich op de borst slaan, als men onder andere begint te braken en ademhalingsproblemen krijgt. Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aan te nemen en deze boodschap, gaat u een verschrikkelijke, vernietigende tijd meemaken!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, ook zult u gepijnigd worden door vreemde wezens uit de hel!

Lees mee in uw Bijbel: Openbaring 9, vers 1 tot en met 10  En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com