DutchVideo 2016

Antichrist Obama wil waarheid niet doen oplaaien!

Openbarende, mededelende boodschap Gods: De vader der leugen, antichrist Barack Obama, stopt de waarheid ook in de doofpot! Lees of hoor verder de hele boodschap.

Gepubliceerd op 26 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Obama campaign 2016

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Dit is een openbarende, mededelende boodschap Gods, op 26 januari 2016 woord voor woord overgeleverd door de bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Barack Obama, de antichrist, weet reeds dat hij in de poel des vuurs geworpen wordt.

Openbaring 19, vers 20 en 21  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.
De bode engel van God sprak verder,

Voorwaar!
Zoals de antichrist een optimistische show campagne weggeeft, en men niet bang hoeft te zijn voor de Islamitische terreurbedreiging, weet hij ook heel goed dat de profetieën vervuld zullen worden, en dat de wereld wereldwijd overgenomen wordt door de moslimterroristen, wat in volle gang is! De antichrist laat weten, dat Amerika niet bang is, maar de sterkste van de wereld, en dat ISIS geen bedreiging is. Hoewel de boodschappen van Profeet Benjamin Cousijnsen, en de gebeurtenissen in de wereld, wel een heel andere kant laten zien, zoals vechtpartijen en verkrachtingen, aanslagen, enzovoorts.

In de website vindt u ook veel informatie over ISIS en immigranten.
Als u in de Search balk migranten of IS intoetst, komt u veel tegen. Nu is het zo, dat de regering de waarheid in de doofpot stopt, zowel de antichrist, die de waarheid niet wil doen oplaaien! Voorwaar,

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Dit is de plek voor de antichrist! 

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Uw enige redding is alleen te vinden bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com