DutchVideo 2014

Antichrist diep onder de indruk van de executies!

VOORWAAR, ZOU DE ANTICHRIST MEELEVEN MET HET ETNISCH GEWELD IN DE WERELD? VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL, HET IS HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN VOOR DE ANTICHRIST!

Gepubliceerd op 17 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Obama antichrist - executions

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 17 juni 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig! Mijn naam is Belbidan en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de antichrist was zeer diep onder de indruk van de executies, die waren uitgevoerd in Oklahoma, en vond het diep verontrustend, dat Clayton Lockett zo moest lijden en sterven aan een hartaanval.

Openbaring 13, vers 6 en 7  En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Voorwaar, een dwaas zal nimmer de woorden herkennen van de antichrist, omdat men zelf ook dwaas is en verblind!

Voorwaar, zou de antichrist meeleven met het etnisch geweld in de wereld, en in Kenia, China, Syrië, Turkije, Korea, India, Pakistan, Nigeria, Iran, VS?

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Voorwaar, en over de United Nation FEMA concentratiekampen, waar men ook etnisch geweld gebruikt tegen Christenen, daar is de antichrist zeker ook verontrustend over?

Voorwaar, 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Voorwaar, het is horen, zien en zwijgen voor de antichrist!

Voorwaar, de antichrist laat reeds, zonder tussenkomst van een rechter, Christenen arresteren, die hij gevaarlijk vindt en in kampen plaatst in het verborgene. Voorwaar, zowel Chosen Vessels (Lally), als Owuor, en vele anderen, krijgen informatie door, zoals de antichrist ook contact maakt met de gevallen engelen! Voorwaar,

Jeremia 29, vers 9  Want zij profeteren u vals in mijn naam; Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des HEREN.

Voorwaar, de antichrist wil alles besturen, en gebruikt al zijn werken der duisternis via de Nieuwe Wereldorde en instellingen!

1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

Voorwaar, 

2 Petrus 3, vers 10 tot en met 13  Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com