DutchVideo 2018

Alzheimer? God vergeet u niet

Als u de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geaccepteerd hebt, dan bent u rijk en gered. Al vergeet u deze boodschap, God vergeet u niet! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 12 juli 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods, en ik kom in Zijn Heilige Naam, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, zo spreekt de Heer tot u:

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wie u ook bent, of welke ziekte u ook heeft, zoals Alzheimer, waardoor u zeer vergeetachtig bent,
weet dan dat als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, accepteert als uw Redder en Heer, en Hem toegelaten heeft, diep in uw hart, in die vijf minuten dat u wist wat u deed, dan gaat u niet verloren en u zult eeuwig leven ontvangen!

Overdenk dit:

Johannes 10, vers 10 en 11  De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Voorwaar, al vergeet u deze boodschap, God kent uw hart, en vergeet u niet.
Als u Hem geaccepteerd heeft, dan bent u rijk en gered!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com