DutchVideo 2017

Alsof u de hel kust!

Dit is een waarschuwende boodschap van God. Roken is zonde. Als u een roker kust, is het alsof u de hel kust! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Welkom! Op 29 november 2017 bracht de engel des Heren, Donder, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

2 Samuël 22, vers 14  De donder van de HEER klonk uit de hemel, de Allerhoogste verhief zijn stem.

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods. 

2 Samuël 22, vers 6  De banden van het dodenrijk omklemden mij, op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.

Voorwaar, voor de roker wacht het dodenrijk, de hel! 

2 Samuël 22, vers 9  Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam uit zijn mond, hij spuwde hete as.

Voorwaar, stop er radicaal mee, met het vervuilen van Gods schepping, uw lichaam!
In Genesis 1, vers 26 zegt God: “Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis”. Hij is Kadosh, Heilig, de God van al wat leeft, en heeft geen vervuilde, duistere rook en vernietigende en giftige stoffen in het lichaam gestopt. Satan zei ook, zoals God sprak, maar dan het tegenovergestelde: “Laat ons de mens maken naar ons beeld, maar dan in de hel, naar onze gelijkenis!”

Maar laat deze boodschap van het roken u meer waarschuwen, dat u alles moet loslaten, wat van de duisternis is als kind van God, of u komt de Hemel echt niet binnen.
Geen excuses! De Hemel blijft een rookvrije zone. En God haat het, dat u zichzelf kapot maakt en beweert, dat de Heilige Geest in u is. De Heilige Geest werkt niet in een smerig lichaam, vol van rook en nicotine, onder andere! Voorwaar, laat uw redding en toevlucht Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zijn, en geef u over, nog voordat u op de plek komt, waar satan u wil hebben. Meer over het roken kunt u vinden via de Zoekbalk van de Evangelicalendtimemachine.com. Voorwaar, licht en donker gaan niet samen. Kies heden voor de Hemel of de hel!

2 Samuël 22, vers 21  De HEER heeft mijn onschuld vergolden, mij beloond voor mijn reine handen.
Vers 25  Daarom heeft de HEER mijn onschuld beloond, hij zag mijn reinheid.
Vers 29 tot en met 31  U bent mijn lamp, HEER, u, HEER, verlicht mijn duisternis, met u storm ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik de hoogste muur. Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij “of zij” schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “of zij” doet.

Roken is zonde.
Als u een roker kust, is het alsof u de hel kust!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com