DutchVideo 2021

Als u vertrouwt op de Here, verontreinigt u toch niet de tempel Gods

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, helaas voor hen die vertrouwen op de vaccinatie, zij zullen voor eeuwig verloren gaan!

Gepubliceerd op 22 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Voorwaar, als u hiermee ééns bent, zegt: Amen!
Dit betekend dus heel duidelijk dat uw lichaam een tempel voor God hoort te zijn, een Kadosh, heilige tempel. U hoort uw lichaam niet alléén te verzorgen van de buiten kant maar nog des te meer aan de binnen kant, en uw relatie te onderhouden want de Kadosh, Heilige Geest Gods is heilig.

Voorwaar, zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem of haar vernietigen.

Galaten 5, vers 16 tot en met 18 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

Voorwaar, alles hoort dus kadosh, heilig te zijn in u.
Zegt “hallelujah” als u ook hiermee ééns bent.

Galaten 5, vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Voorwaar,

En 1 Korintiërs 13, vers 6 en 7 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Als u vertrouwt op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dan verontreinigt u toch niet de tempel Gods om ongehoorzaam een injectie te nemen, dat de tempel Gods schendt.
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, helaas voor hen die vertrouwen op de vaccinatie, zij zullen voor eeuwig verloren gaan!

1 Johannes 3, vers 6 en 7 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is;
En vers 9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Zegt, Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com