DutchVideo 2016

Als het tegenzit

Soms heb je van die dagen dat het allemaal tegenzit… dat je denkt: ‘Waarom gebeurt dit en dat, en waarom heb ik pijn en overkomt mij dit?’

Gepubliceerd op 16 dec 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

when-things-are-difficult

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 16 december 2016 bracht Gods bode engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, kind van de Allerhoogste, in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent de waarde van uw ziel.
Jij bent zeer kostbaar in Gods ogen, en het is altijd maar één stap naar Hem terug!

Hebreeën 12, vers 6  Want JHWH berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon “of dochter” van wie hij houdt.
En vers 17  U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd; hij kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om.

En Romeinen 8, vers 14 tot en met 18  Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

Voorwaar, leg al je problemen maar in Zijn handen.
En Hij, die het heelal regeert en elk haartje op je hoofd heeft geteld, zal ervoor zorgen dat het goed komt. Ben je bereid om op Hem te vertrouwen? Soms heb je van die dagen, dat het allemaal tegenzit, dat je denkt: ‘Waarom gebeurt dit en dat? En waarom heb ik pijn en overkomt mij dit?’ Maar hoe hard en lang je ook nadenkt over een antwoord, en hoe moeilijk het ook is, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt u: Geef nooit op! Ik hou van je. Voor elke traan geef Ik een glimlach. Voor elk verdriet geef Ik een belofte. En voor moeilijke tijden geef Ik een zegen. Voor ieder probleem zal Ik, uw Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor jou meer dan een trouwe vriend zijn, om je te steunen voor elke zucht!

Voorwaar, Gods trouw en hulp stijgt als een arend boven alles uit!
Vertel je probleem maar aan Hem, maar besef ook hoe groot God is.

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt u:
Het beste wat je kunt doen, is Mij vertrouwen en dicht bij Mij blijven. Mijn rechterhand is jou tot steun, en Mijn zorg geeft jou kracht om te doorstaan!

2 Korinthiërs 4, vers 16 tot en met 18  Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

En Sirach 1, vers 4  De wijsheid is vóór alles geschapen, inzicht en begrip bestonden al voor de tijd begon.

Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt, het woord van JHWH is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.

Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com