DutchVideo 2018

Als God uw gebed niet verhoort

Ook als uw gebed niet, of nog niet is verhoord, zult u ervaren dat u door moeilijke tijden heen juist sterker bent geworden. Besef goed dat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, weet wat het allerbeste is voor u! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 18 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bleshacha, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar!
Juist in moeilijke tijden van pijn en verdriet en eenzaamheid zult u ervaren – ook als uw gebed nog niet is verhoord – dat u hier doorheen sterker bent geworden, en dat u, vanwege dat u weet wat dat is om het moeilijk te hebben, ook begrip hebt gekregen voor uw naaste. Ook moet u accepteren door uw beproeving, dat u blijft vertrouwen op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

2 Korinthiërs 1, vers 4  die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.

En Romeinen 8, vers 28  Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Voorwaar, of de Here uw gebed nu met Ja of Nee beantwoordt, u moet goed realiseren dat Hij echt heel goed weet wat het allerbeste is voor u!
Voorwaar, als u bidt, moet u niet aarzelen of twijfelen of opgeven.

Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
Psalm 40, vers 2 en 3  Vurig verwachtte ik de Here; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast.
Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
Psalm 116, vers 7 tot en met 9  Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de Here u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden.
Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
En vers 5  Groot is onze Here en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt.
En Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com