DutchVideo 2013

Als gij gered zijt, blijf dan niet zitten!

BOODSCHAP GODS: ALS GIJ GERED ZIJT, BLIJF DAN NIET ZITTEN IN EEN NEW AGE ACHTIG, HOKJESDENKEND KERKSYSTEEM! WEES EEN UITDRUKKING VAN DE EEUWIGE, VERHEERLIJKTE YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS!

Gepubliceerd op 24 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

biddende Christenen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 juli 2013 bracht een engel des Heren deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan Zijn eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Bortizja. Voorwaar, luister aandachtig.

Wie brengt nieuwe mensen nog bij de Heer?

Zij, die pasbekeerd zijn, hebben nog vrienden in de wereld. Maar na een paar maanden scheiden zich al hun vrienden. Ze snijden hun contacten af met hen, die Christen zijn. En wie zich niet afsluit voor de Christenen, wordt dan wel afgesneden door vele Christenen zelf.

In plaats daarvan gaat men naar bidstonden, bijbelstudies en door het kerksysteem en –structuur met allerlei taken, wordt men al snel overgenomen. Sommigen hebben elke avond samenkomsten.

Velen hebben zelfs medelijden met die arme, zielige Christenen, die zo vaak naar de kerk gaan en geen tijd meer hebben, om te werken aan hun huwelijksrelatie met vrouw en kinderen.

Doordat het kerksysteem hen zo heeft overgenomen, is hun huwelijk zelfs kapotgegaan. Satan wil niet dat u tijd heeft voor elkaar, maar stopt u liever in een kerksysteem, zodat u geen tijd meer heeft, om uw familie, vrienden, gezin en de wereld te kunnen vertellen over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, als gij gerijpt zijt, blijf dan niet zitten in een New Age achtig hokjesdenkend kerksysteem.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil juist dat u het goede nieuws van het Koninkrijk van Zijn Vader verspreidt! Dit is waar Hij u heeft neergesteld. Ook zijt gij verantwoordelijk voor de mensen om u heen. Hij wil, dat u Zijn liefde laat zien.

Een Christen is geen egoïst, maar wil de verlorenen bereiken.

Vele kerken hebben velen van het normale leven afgetrokken, voor wie u juist een licht had moeten zijn door evangelisatie.

Christen-zijn houdt in, dat gij uw zegen niet voor uzelf houdt. God heeft u niet in Zijn kerk geplaatst om lui te zijn, en alles maar voor uzelf te houden.

Sommigen zijn als enige in de familie bekeerd.

Dan zijt gij verantwoordelijk voor uw broers en zusters, of uw naasten, uw ongelovige man… Voorwaar, gij zijt verantwoordelijk! God heeft u aangewezen, om in die huishouding het hoofd te zijn. Met ‘hoofd’ bedoel ik niet degene, die de bevelen geeft, luister! Ik heb het over het geestelijke licht in dat huis, in u. En de Heer is het Licht, dat in dat huis hoort te schijnen. En als gij Zijn licht laat zien, verdwijnt de duisternis! Voorwaar, houd uzelf een spiegel voor: wees een uitdrukking van de eeuwige, verheerlijkte Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Hij, die in u woont, zal uw leven sterker maken.

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com