DutchVideo 2014

Als de stormen tegen u op slaan, vertrouw op Mij!

BEMOEDIGENDE BOODSCHAP GODS: GEBRUIK GODS WOORDEN, HET WOORD VAN GOD, SPREEK GODS WAARHEID UIT OVER UW SITUATIE, OF HET NU PIJN, VERDRIET, ANGST OF ZWAKHEID IS, HIJ IS UW KRACHT EN SCHUILPLAATS!

Gepubliceerd op 15 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

schuilplaats - 'onder Zijn vleugels'

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 15 januari 2014 bracht een bode engel van de almachtige God deze bemoedigende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van uw Rabboeni, uw Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods.

Uw ogen zijn vol tranen, en uw binnenste vol vragen en onrust!

Voorwaar, huil maar. Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft u aanschouwd en Hij is u voorgegaan. En als de stormen tegen u op slaan, roep dan Zijn Naam en wees niet bang. Hij kent u al zó lang!

Mijn kind, waar is uw geloof? zegt Hij. Gaf ik niet het bevel aan de winden en aan het water, en gehoorzaamde de storm op het meer Mij niet?

Ik ben uw Schuilplaats. Kom maar, zoals je bent. Vertrouw Mij maar.

Zeg: “Als ik ziek ben of zwak, ben ik sterk in de kracht van Mijn Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!”

Voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Saraia en ben een engel Gods.

Ook wij gaan strijdend voorwaarts, en alle machten en krachten van de wereldbeheersers dezer duisternis, alle boze geesten in de aarde en boven de aarde en in het heelal, ver in de hemelse gewesten, zijn onderworpen en overwonnen!

Baruch Hashem Adonai, Gezegend zij de Naam van de Heer! De duivelse macht, alles!, is verbroken door Zijn kracht!

Oh, hoe machtig is Hij, denkt gij?

Hij is een Heer zó groot en wonderbaar, dat het uw verstand te boven gaat!

O, hoe wonderbaar is het Bloed alleen al, halleluja!

Zo spreekt de Heer: Ben Ik niet alles?

Kom bij Mij. In al uw stormen en zorgen ben Ik u nabij. Ik zal Mijn kracht betonen en u helpen, zo spreekt de Heer.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! God zegen u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com