DutchVideo 2016

Als de storm is uitgewoed, zijn de goddelozen weggevaagd!

Alleen wie Mij aangenomen hebben, en hun weg onderhouden met Mij, zullen behouden worden! In tegenwoordigheid van de Here Jezus Christus schreef Zijn dienstknecht en Profeet, Benjamin Cousijnsen, alle woorden meteen op, die de Heer Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, doorgaf.

Gepubliceerd op 2 juni 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Proverbs 10, verse 25 storm

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 2 juni 2016 ontving ik een boodschap, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u. 

Spreuken 10, vers 25  Als de storm is uitgewoed, zijn de goddelozen weggevaagd, wie rechtvaardig zijn, staan voor altijd overeind.

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben! 

Openbaring 22, vers 13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Ik ben kadosh, heilig, en de Koning der koningen.
Boven Mij is er geen koning!

Voorwaar, een rechtvaardige heeft vreugde te ontvangen.
En voor wie Mijn weg gaat, ben Ik, uw Rabboeni, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Nazoreeër, tot een vesting. Maar o wee gij, die dit hoort en zich niet bekeert!

Spreuken 10, vers 32  Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.

Wie eerlijk is en betrouwbaar, en aan Mij geeft wat Mij toekomt, aan u zal Ik rijkdom geven.
Want waar uw hart is, daar zal gij zijn!

Spreuken 11, vers 6 en 7  Wie eerlijk leeft, wordt door zijn rechtvaardigheid gered, wie onbetrouwbaar is, raakt verstrikt in zijn begeerte. Wanneer een goddeloze sterft, gaat al zijn hoop verloren, van zijn rijkdom hoeft hij niets te verwachten.
En vers 4  Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.

Voorwaar, de goddelozen worden gestraft, en zelfs hun kinderen worden weggenomen.
Alleen wie Mij aangenomen hebben, en hun weg onderhouden met Mij, zullen behouden worden! Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com