DutchVideo 2016

Als achteromkijken pijn doet en vooruitkijken je bang maakt

Verwacht niet dat iedereen je levenswandel begrijpt, vooral als zij nog nooit op je levensweg gewandeld hebben. Voorwaar, als achteromkijken je pijn doet en vooruitkijken je bang maakt, kijk dan eens naast je. Lees en luister, en deel deze bijzondere boodschap.

Gepubliceerd op 14 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

don't look back2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 14 maart 2016 bracht de engel des Heren, de bode engel van God, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is JHWH, El Elohím, Adonai. Voorwaar, mijn naam is Retreme en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Jesaja 12, vers 3  Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.
En Jesaja 33, vers 21  Daar echter is de Here heerlijk voor ons: een plaats van rivieren en van brede stromen; geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijk jacht ze doorklieven.

Voorwaar, verwacht niet dat iedereen je levenswandel begrijpt, vooral als zij nog nooit jouw weg hebben moeten gaan!

Hebreeën 12, vers 14  Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

En Jesaja 40, vers 28 tot en met 31  Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
En Jesaja 43, vers 2  Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.

En Jeremia 29, vers 11  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

En Deuteronomium 31, vers 8  Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.

Voorwaar, als achteromkijken je pijn je doet en als vooruitkijken je bang maakt…
kijk dan eens naast je. Ik ben er, zegt JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, altijd! Als je eens wist, hoeveel Hij van je houdt! Wie je ook bent en waar je ook gaat, voor Hem ben je kostbaar en zeer waardevol. Hij is een Vriend voor het leven, die jou echte rust en vrede wil geven. Nu je het weet, hoef je nooit meer te zeggen: “Had ik het maar geweten!” Gods liefde is er ook voor jou; dat moet je nooit vergeten.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com