DutchVideo 2017

Alles werkt mede ten goede voor wie God liefhebben!

Dank Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Zijn woord en beloften. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede, voor hen die God liefhebben. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

romans-8-verse-28-jesus

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 april 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, geliefden des Heren, 

Romeinen 8, vers 24 tot en met 28  Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Voorwaar, hou u altijd vast aan Zijn beloften! 

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Voorwaar, laat deze boodschap u tot bevestiging zijn, als antwoord op uw gebed.
Mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods. Dank Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Zijn antwoord en beloften!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com