DutchVideo 2022

Alles wat heilig is wil men bestrijden

Openbarende boodschap Gods: De Here God onthult de stille antichrist die in de achtergrond werk. Hij is een man die een masker draagt, maar in werkelijkheid van binnen satan is.

Gepubliceerd op 22 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Siream, en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, het is een vraag van sommigen; waar houdt de antichrist zich mee bezig?
Ik kan het u beantwoorden. Zie naar de gebeurtenissen, wat gaande is in de hele wereld, en wat zich aan het ontwikkelen is.

Openbaring 13, vers 3 Hier staat geschreven vanaf: en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna.
En in vers 4 staat ook heel duidelijk wat al een openbaring is: En zij aanbaden de draak, “ook vanwege de vaccinaties, onder andere” omdat hij “of zij” aan het beest de macht (over)gegeven had. “Hier wordt gesproken over de totale overname;” en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
En vers 6 en 7 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Voorwaar, Barack Obama is de antichrist.
Hij doet zich nu heel anders voor. Zijn populariteit is hoog en hij houd zich bezig met boeken schrijven en film maken voor Netflix, en hij houdt op de achtergrond zijn duivelse ideeën, occulte activiteiten en magie verborgen. Voorwaar, de geboorteakte is zoals als hij zelf is, een imitatie. Nog steeds spant hij zich erg in voor de wereldleiders en is hij nog steeds erg geliefd, maar vooral spant hij zich in voor hemzelf om zijn doel te behalen. Barack Obama wil buiten de media blijven om niet gezien te worden te samen met de wereldleiders. Hij is bezig om de regeringsleiders te blijven misleiden.

Voorwaar, betreffende zijn rechterhand, de gevallen engel, zijn helper Paus Franciscus, die heeft vaak telefonisch contact met Obama;
samen willen ze alles wat kadosh, heilig is bestrijden, en zich er boven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God.

Openbaring 16, vers 13 tot en met 15 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.
En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Voorwaar, zo staat geschreven en zo zal vervuld worden dat op de aarde een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen zal komen die het merkteken van het beest hadden aangenomen en die zijn beeld aanbaden.
Dit zijn de mensen die achtergebleven zijn van de Opname en wie er niet geloven zullen het ook gaan ondervinden. Voorwaar, over het gezwel vanwege de vaccinaties, o.a., kunt u nalezen in Openbaring 16, vers 2 voor uzelf.

Openbaring 15, vers 4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.

Tot slot,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, meer openbaringen over de Paus en de antichrist vind men ook in de Evangelicalendtimemachine.com.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com