DutchVideo 2020

Alles versnelt Zijn wederkomst!

Profetische en openbarende boodschap Gods: Alles is al gepland en uitgevoerd door satan, om het nummer van zijn naam te promoten. Geliefden des Heren, bereid u voor op Zijn terugkeer!

Gepubliceerd op 26 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 23 November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zoals u reeds geopenbaard is, lijden vele christenen in verborgen FEMA kampen wereldwijd.
De overheid denkt erover om de Corona virus vaccinatie weigeraars hard aan te pakken, als men de vaccinatie weigert. Ook is men van plan om de weigeraars in FEMA kampen op te sluiten als men de wet niet gehoorzaamt.

Voorwaar, dit zijn de plannen die men besproken heeft.
Ook de nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden, ziet het idee wel zitten om de vaccinatie overal verplicht te maken.

Voorwaar, de vaccinatie is een aanloop naar de RFID-chip zoals reeds voorzegt is, de implanteerbare Nano microchip, die veel verder gaat dan mensen beschermen en beveiligen.
De bedoeling is dat men onder totale controle valt via deze vaccinatie met de RFID-chip, de 666, die men krijgt via die smalle naalden met een GPS-tag dat in verbinding staat met de satellieten. De super soldaten in het leger zijn reeds voorzien en zijn bestand tegen de Corona virus.

Voorwaar, in vele landen, streeft men ernaar dat de burgers zien de gemak van de RFID-microchip.

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar, alles wordt ingezet door satan vanwege dat hij wil zijn getal voor ogen wil brengen, zelfs via een virtual reality-bril.
Voorwaar, luister ook naar deze boodschap van 26 November 2014, met een titel: “Dit is reality, laat u niet overnemen!”

Voorwaar, juist nu, moet men een goede relatie hebben met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Red zielen en doe u best voor zijn glorie en eer. Wees Rapture ready!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com