DutchVideo 2014

Alles is profetisch en zal geschieden!

07-05-2014  PROFETISCHE BOODSCHAP GODS – GOD WIJST EROP: ALLES IS PROFETISCH VOORZEGD VIA DE GESCHRIFTEN, EN IS ZELFS TOT U GESPROKEN VIA PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. ALLES ZAL GESCHIEDEN!

Gepubliceerd op 7 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Mars

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze profetische boodschap Gods werd door een engel des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 7 mei 2014.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carinta; ik ben de bode engel Gods.

Voorwaar, men wil Mars bewoonbaar maken…

En men maakt daar ter plekke bakstenen, om het bewoonbaar te maken met vele voorzieningen. Zelfs een landingsbaan voor ruimteschepen met kernenergie wil men op Mars hebben! Vele maatregelen zijn reeds genomen.

Voorwaar, de antichrist heeft zijn vluchtplan reeds klaar.

Ook heeft men, in het verborgene, een gecrasht ruimteschip weggeborgen, dat in 1947 werd gevonden in Mexico. Ook vreemde materialen en brokstukken en menselijke wezens zijn opgeborgen, die ook gevonden werden. Voorwaar, de antichrist houdt veel achter, en zijn vluchtplan is reeds klaar sinds 2013.

Ook hebben de antichrist en de paus zelfs vele malen contact gehad met de ‘bezoekers uit de ruimte’, de gevallen engelen!

Voorwaar,

Ezechiël 6, vers 13  Gij zult weten, dat Ik de HERE ben, wanneer hun gedoden te midden hunner afgoden rondom hun altaren liggen op elke hoge heuvel, op alle bergtoppen, onder elke groene boom en onder elke lommerrijke terebint, ter plaatse waar zij al hun afgoden een liefelijke reuk hebben bereid.

De bode engel Gods sprak verder,

Dit zal geschieden, wanneer de bazuingeluiden die aanhouden – het doordringende geluid plaatsvindt, dat zelfs door de geest heen te voelen is met de Rapture.

Profeet Benjamin Cousijnsen zag grote en kleine UFO’s in de lucht, op het moment van de Opname. De luchtdruk voelde aan als magnetisch. Benjamin zag in beelden, dat de bezoekers van de ruimte zeiden: “Wij hebben u bevrijd van de haters, de Christenen!”

Voorwaar, het is beter voor u om niet achter te blijven.

Ezechiël 7, vers 3 tot en met 9  Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt! De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen! Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de HERE, het ben, die slaat.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, alles is profetisch, alles is voorzegd via de Geschriften, en is zelfs rechtstreeks tot u gesproken via Profeet Benjamin Cousijnsen.

Alles zal geschieden! Bekeer u, neem Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, aan in uw leven.

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de achterblijvers zullen een hel op aarde ervaren!

Waar uw hart vol van is, daar zal uw ziel zijn! Voorwaar, ook kwaadsprekers en roddelaars zullen zich op de borst slaan. Er zal van alles uit de lucht vallen, en het zal erger zijn, dan wat met Sodom en Gomorra gebeurde. Kies heden hemel of hel!

Hebreeën 11, vers 5 en 6 gaf de bode engel Gods, en hier staat geschreven: Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Openbaring 19, vers 20  Hier staat geschreven: En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik mag u met deze hemelse zegengroet zegenen en ik zeg, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com