DutchVideo 2012

Alles is ontstaan door wat God spreekt!

20-08-2012  BOODSCHAP GODS: KIJK ALTIJD UIT EN DENK GOED NA, WANT ALLER GEDACHTEN ZIJN BIJ MIJ BEKEND! DE HERE GOD OPENBAART DAT ALLE KENNIS, BEGRIP, ALLE WIJSHEID EN GEDACHTEN, VAN HEM AFKOMSTIG ZIJN!

Published on Aug 20, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

God sprak en het was er

Volledige weergave:

Hallo! In de middag van 20 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin, Ruacha Yeshu! Mijn naam is Welinko. Ik ben een bode engel Gods; ik groet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Luister eens, Profeet Gods, wat ik u te vertellen heb!

Benjamin, voordat er iets was, was God er al…

Hij is het enige Unieke, die er in alle eeuwigheid was. In het begin was God er. Uw begrip is beperkt tot fysiek; niemand kan dat. Wel openbaart Hij dat alle kennis, begrip en alle wijsheid en gedachten van Hem afkomstig zijn. De almachtige God gaat alles ver te boven, zelfs de engelen en alles wat God schiep.

Benjamin, in het begin was God alleen.

Hij bracht daar verandering in; Hij had een groot plan. Luister, u kunt met uw mond iets bereiken, of bemoedigen… of vernietigen!

Uw woorden hebben kracht!

God is zoveel meer machtiger en krachtiger. Alles ontstaat door wat God spreekt, en het ontstaat door Zijn woord.

Zo zijn ook de engelen geschapen, Benjamin.

Weet u nog, vroeger toen u op weg was naar uw werk, ging u daar iets vandaan bidden, en zei: “Deze brug moet eigenlijk wit zijn, omdat dit mijn ‘gebedsbrug’ is”. U dacht het met uw gedachten…

Toen u uitgezonden werd om elders te werken, kwam u na een week terug op die brug. U had niets door, totdat de Here u terugriep… “Benjamin, kijk eens…” Toen zag u dat de brug spierwit was gemaakt. Later dacht u: ‘Had ik maar iets anders gedacht’.

Toen sprak de Heer: “Laat dit een les zijn. Kijk altijd uit en denk goed na, want alle gedachten zijn bij mij bekend”.

Benjamin, God had vele, vele engelen geschapen…

Drie waren superieure engelen. Ze waren machtiger, mooier, belangrijker, gezaghebbender, en veel krachtiger dan alle engelen: Michaël, Gabriël en Lucifer. Denk maar aan een luciferdoosje en het stokje dat zó brandt.

Lucifer zag, hoe machtig God was en was zo jaloers!

Hij was ook niet blij met Gods plannen, hij was niet meer blij. Hij werd hoogmoedig en ijdel, en koos er voor te geloven, dat Gods weg niet de beste was. Lucifer smeedde plannen, en wilde tóén al de aarde vernietigen! Lucifer werd de hemel ontzegd.

Wat zijn uw gedachten?

Hij (God) hoort u! Probeer ook niet te geloven zoals satan, Lucifer, en wees niet jaloers op God. Machtiger, mooier, belangrijker, enzovoort… God blijft hoe dan ook boven alles uitkomen. De almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham heerst, samen met Zijn Zoon Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot in alle eeuwigheid. Kom nu tot hem, tot Jezus Christus, die u eeuwig leven wil geven. En belijd uw zonden, want Hij roept u! ‘Ik ben de enige Weg en de Waarheid en het Leven’. Dit heb ik namens de Here doorgegeven. Ik ga nu, Benjamin.

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine