DutchVideo 2014

Alles deed Jezus Christus voor mij!

HIJ, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DEED KORTOM: ALLES VOOR MIJ! WAT NIET!

Gepubliceerd op 10 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

Jesus Christ did everything for me!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 september 2014 bracht een engel van God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende boodschap Gods over in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. Ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft een opdracht voor u.

Pak een tekenblad en teken hier een groot hart op… en schrijf hier het volgende op, hetgeen Hij voor u deed, en dat is het volgende:

1. Hij gooide geen stenen op mij

2. Hij vergaf al mijn zonden

3. Hij stuurde mij niet weg

4. Hij droeg mijn zonden en leed voor mij.

5. Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deed kortom: alles voor mij! Wat niet!!!

Voorwaar, hoor aandachtig! 

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Psalm 11, vers 4  De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

Johannes 5, vers 20 tot en met 23  Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.

Voorwaar, laat nu uw mond en hart en al wat in u is Hem danken!

Psalm 14, vers 1  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet.

Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.

Geweldig hè?

Zelfs de engelen zijn dankbaar voor deze boodschap, wat doorgegeven is aan Profeet Benjamin Cousijnsen voor u, die luistert!

Voorwaar, pak wederom een tekenblad.

Als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, echt ook alles voor u betekent, tekent u nu weer dan een groot hart… Wacht even, want dit is uw hart, een hart voor Hem vol van liefde! Schrijf in dit hart:

1. Wat u voor Hem deed

2. Schrijf in dit hart uw belofte aan Hem

3. Schrijf in dit hart hoe tevreden u bent over uzelf

Voorwaar, hoe ziet uw heilige tempel Gods eruit?

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Voorwaar, onderzoek eens uw hart.

U tekende een prachtig hart, en het hart staat ook voor geloof, hoop en liefde.

Lees voor uzelf ook: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6

Voorwaar, velen zeggen zoveel tegen God.

Maar wat heeft u daar eigenlijk van waar gemaakt?

De een zegt: “Heer, deze gift is voor u”, en de andere zegt weer: “Ik geef mij helemaal over aan u, ik houd van u”, en “Dit is voor u”, of “Dit of dat, of dit zus en zo…” En zo stapelt de berg zich maar op, en God hoort slechts lucht uit uw mond komen en vele loze beloften. Laten uw woorden dan ook daden zijn!

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet… tot zover.

Ga nu met uw eigen getekend hart naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toe, en ruim het op met uw gebed.

En bedroef Hem niet! En lees eens wat in Zijn hart staat, het hart wat u als eerste opdracht tekende en opschreef. Mijn naam is Lovesadai. Hij heeft u onvoorwaardelijk lief! Laat uw hart dan heilig zijn en onbesmet, zonder vlek of rimpel en zonder welke zonde ook.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com