DutchVideo 2020

Allen die bij Hem schuilen beschermt Hij!

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is het waard alle eer en glorie en aanbidding te ontvangen! Hij redt zelfs hen, die niet onschuldig zijn. Hun redding danken ze aan uw reine handen.

Gepubliceerd op 12 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 12 maart 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

En Job 22, vers 12  Woont God niet in de hoge hemel? Zie toch, hoe hoog de hoogste sterren staan!
En vers 28 tot en met 30  Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht. Wanneer men vernedert, zegt gij: Omhoog! En wie de ogen neerslaat, die helpt Hij. Hij redt zelfs hem “of haar” die niet onschuldig is, en door de reinheid uwer handen kunt gij gered worden.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 

Job 35, vers 5  Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de wolken, hoog boven u.
Job 36, vers 24  Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen.
En Job 38, vers 7  Terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden.

Voorwaar, maak Hem groot.
Hij is het waard alle eer en glorie en aanbidding te ontvangen!

Psalm 8, vers 2  O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.
Psalm 9, vers 2 en 3  Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.
Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.
En Psalm 34, vers 4 en 5  Maakt met mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

Voorwaar, de Here zegene u en behoede u.
Allen die bij Hem schuilen, beschermt Hij. Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com