DutchVideo 2017

Alleen indien gij u bekeert is er hoop!

07-09-2017  Voorwaar, niemand kan voor God spelen, want die zal het weten! En het oordeel zal op uw weg komen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! De bode engel van God bracht de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen. Hij sprak,

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Job 11, vers 4 tot en met 6  Gij zegt: Mijn leer is zuiver, en ik ben rein in uw ogen. Maar och, of God zelf eens sprak en zijn lippen tegen u opende, en u de geheimenissen der wijsheid mededeelde, omdat zij het inzicht verdubbelt. Dan zoudt gij erkennen, dat God te uwen gunste een deel uwer ongerechtigheid in vergetelheid brengt.

Voorwaar, zo spreekt de Heer: 

Job 7, vers 19  Wanneer zult gij eindelijk uw blik van mij afwenden, mij loslaten, zodat ik mijn speeksel kan wegslikken?
Job 8, vers 2 en 3  Hoelang zult gij op deze wijze spreken en zullen de woorden van uw mond een hevige wind zijn? Zou God het recht buigen, of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen?

Voorwaar, mijn naam is Peblia en ben een bode engel Gods.

Indien gij u bekeert, is er hoop.
Maar u bent afgeweken en hoogmoedig geworden! Voorwaar, niemand kan voor God spelen, want die zal het weten! En het oordeel zal op uw weg komen. Herstel uw lichaam en oog en lippen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com