Alleen God kan het inslaan van asteroïden en kometen voorkomen!

Dit is een informatieve en openbarende boodschap Gods. Voorwaar, het ergste komt nog als de Rapture plaatsvindt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

earth-and-comets

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 11 mei 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze mededelende en openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, je lost niks op met een ruimte reddingsmissie, of met telescopen die continue rond de hemel alles afspeuren.
Deze kunnen een dreigende inslag van asteroïden of kometen niet voorkomen! Voorwaar, de asteroïden draaien om de Aarde; dit is heel voorspelbaar.

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Als een grote ruimterots van een kilometer ergens neerstort, dan heeft dit grote gevolgen!
Het kan gehele continenten vernietigen. Voorwaar, men is 100% overgeleverd aan de enige waarachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob. Er is geen inslag tegen te gaan en onder controle te houden dan door God alleen!

Hoe vaak is de Aarde niet gered?
Hoewel de Aarde een knallend verleden heeft met inslagen, zijn er zeker 200 inslagen bekend. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

De vredefortkrater in Zuid-Afrika, daar sloeg, met een doorsnee van 300 km, de grootste krater op de Aarde in!
Hier sloeg zo’n 2 miljard jaar geleden een object in van 10 tot en met 15 km. Ook was dit één van de grootste objecten, die ooit terechtkwam op de Aarde. Voorwaar, een komeet is onvoorspelbaar, maar God beschermde u voor inslagen en andere gevaren, waar u dankbaar voor mag zijn!

Voorwaar, het ergste komt nog als de Rapture plaatsvindt.
Het geweld op de Aarde zal dan met niets te vergelijken zijn, met hetgene wat er nu is. En men zal wensen, dat men niet geboren was! Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, redt u tevens voor de hel op Aarde.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com

Every Thursday we are live on the Endtime Live TV
Radio EndtimeNews
If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Search
Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Call out!

Are you a born again Christian and do you stand behind the messages from God given to Prophet Benjamin Cousijnsen? And are you completely fluent in your language as well as in English, and are you able to translate 100% from your own language to English, using email? Then you are warmly invited as a volunteer to help in this ministry to the honor of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, in order to work together with Marion, the secretary of the Evangelical EndTime Machine.
Ruacha, Yeshu, Shalom!