DutchVideo 2015

Alleen de waarheid maakt vrij van het tegennatuurlijke!

Boodschap Gods: Men kan het tegennatuurlijke alleen bestrijden met de waarheid, en dat is: bekering en overgave aan Yeshua HaMasiach, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 9 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Rainbow flag on fire

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Vandaag 9 juli 2015 brachten twee verschillende bode engelen Gods twee boodschappen over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Ik ga u deze eerste boodschap voorlezen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, men zegt dat Obama met de bliksem getroffen zal worden, omdat hij een gay regenboogvlag heeft laten ophijsen bij het Witte Huis.
Voorwaar, satan knoeide vanaf den beginne aan de waarheid, en durfde “God bless America!” uit te spreken. Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Openbaring van God: Homoseksueel is bezetenheid!’ van 18 januari 2013.

Voorwaar, en aids bestrijdt men niet met medicatie.
En het natuurlijke van God bestrijdt men niet met het tegennatuurlijke. Voorwaar, men kan het alleen bestrijden met de waarheid, en dat is bekering en overgave aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

Voorwaar, hoe kan de zoon van Billy Graham, Franklin Graham, nu zeggen, dat Obama wel eens door een bliksem getroffen zou kunnen gaan worden?
Voorwaar, Barack Obama – de naam Barack – betekent reeds bliksem! Luister meer hierover in de boodschap met de titel: ‘Profetische openbaring: Barack Obama = Baraq = bliksem’. Voorwaar, natuurlijk is de satan voor alles wat tegen Gods geboden ingaat. Maar de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van al wat leeft, is hier duidelijk over!

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij, “maar ook zij”, geworpen in de poel des vuurs.

Genesis 1, vers 26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis… tot zover.

God duldt niet het tegennatuurlijke: geen lesbienne, transseksueel, homoseksueel, geen seks met dieren.
Hun loon is de hel!

Lees voor: Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com