DutchVideo 2018

Alle lof, eer en kracht zij aan het Lam Gods tot in alle eeuwigheid!

Aan U, het Lam, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zij alle lof en alle eer en alle kracht tot in alle eeuwigheden. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen, en ik breng u de boodschap van 29 maart 2018, gebracht door een bode engel Gods.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chamara, en ben een bode engel Gods.

Zo spreekt de Heer, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de Profeten.

Openbaring 5, vers 13  En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

Voorwaar, onze Here, JHWH, zijt waardig te ontvangen de glorie en de eer en de aanbidding. Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com