DutchVideo 2013

Al wat God doorgaf aan Zijn ware profeet gebeurde!

ZEER RECENTE VERVULLINGEN VAN PROFETIEËN EN OPENBARINGEN, GEGEVEN AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, ZIJN REEDS IN VERVULLING GEGAAN. VOORWAAR, OPEN NU UW OGEN!

Gepubliceerd op 9 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Mideast Egypt

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 juli 2013 bracht de engel des Heren de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Ik begin nu met de boodschap.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Kasiana. Hoor aandachtig!

Op 3 juli 2013 heb ik u verteld, dat de gevallen engelen er alles aan zouden doen, om van Egypte een bloedbad te maken, en dat dit ook zou geschieden.

En dit is geschied!

Op 4 juli kwam Gabriël en hij zei: O wee, vrees zal wederom toenemen na de militaire staatsgreep op Mohammed Morsi. 

Voorwaar, ik zeg u de volgende onthullingen.

Benjamin zag op dinsdag 9 juli 2013 het volgende…

Vele aanhangers van de afgezette president Mohammed M. gingen naar huizen toe, en sloegen op hun tegenstanders in. Ook zag Benjamin vele militairen zwaargewond, vol bloed, en vele doden op de grond liggen. De burgers gingen elkaar te lijf. Voorwaar, en het zal nog erger worden!

Het geweld van de gevallen engelen neemt wereldwijd toe, de totale overname van de mens!

Voorwaar, sprak Profeet Benjamin Cousijnsen niet dat het geld verdwijnen zal?

Obama heeft de gevallen engelen opgeroepen om in opstand te komen, en om, door middel van het opblazen van banken en geldautomaten en via computers, geld weg te nemen, zodat men alleen nog het vertrouwen zal hebben in de chip onder de huid. En dit is dus het opgezette plan van de antichrist!

Lees voor: Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, open nu uw ogen!

Ziet gij niet de werken van de duisternis? En vertelde Profeet Benjamin Cousijnsen u niet op 31-10-2012 dat alles onbetaalbaar zal zijn?

Let op! Ook zei de God van Abraham, Izaäk en Jakob via Benjamin: U houdt van horror, op 31-10-2012.

En zie, 2013!

Reusachtige diersoorten zijn ontdekt, onder andere sprinkhanen, en zelfs de wolven zijn weer terug in Nederland, en andere duivelse diersoorten uit de zee en aan land! Voorwaar, ook gevaarlijke katachtigen en slangen en vele helse diersoorten zijn nu onder de mensen. Voorwaar, de geheiligde Geschriften wezen u erop!

Waarom lost gij uw problemen niet op? Waarom wilt gij verloren gaan?

Voorwaar, Obama en de media spelen een spel met u!

En ook een inslag zal onverwachts op aarde zijn.

Voorwaar, lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21, en vers 36, en Johannes 4, vers 22 tot en met 24

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Johannes 4, vers 22 tot en met 24  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

De bode engel Gods sprak verder,

Bekeer u! en alles wat verborgen is zal u worden geopenbaard.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com