DutchVideo 2012

Al het verborgene brengt God nu aan het licht

29-06-2012  BENJAMIN ONVANGT EEN BIJZONDERE OPENBARING VAN GOD VIA DE BODE ENGEL GODS, WELKE DE WERELD VERBAASD ZAL DOEN STAAN! WIJ WAREN DAT IN IEDER GEVAL! GOD OPENBAART AL HET VERBORGENE IN DEZE TIJD!

Gepubliceerd op 30 jun 2012 door eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

het verborgene brengt God aan het licht

Volledige weergave:

Hallo! Dit is een soort vervolg van de profetie, die vandaag in de ochtend aan Benjamin werd doorgegeven. Maar deze profetie is

’s avonds op 29 juni 2012 aan Benjamin doorgegeven. Terwijl hij wakker was, kwam de bode engel Gods en sprak tot hem, en zei:

Shalom Benjamin! Ik kom in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik kom er op terug, nu men wakker is en alert. Ik sprak over Marcus 13, vers 26 en 27. Let op, Benjamin. Ik sprak over de planeten, maar u had het niet door, dat ik er niet meer verder over sprak. Had u het ook door?

Wees altijd scherp en spits uw oren…

Van het uiterste der Aarde tot het uiterste des Hemels betekent eenvoudig ook: dus niet alleen alle wezens van de Aarde… Let op, wat ik u nu vertel!

Maar ook van de planeten elders in de ruimte zullen ze door de engelen Gods verzameld en weggevoerd worden.

Waarheen? Denkt u misschien… Daar gaat God over. God is de Alfa en de Omega, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige!

Benjamin, er was eens een raket, die verder dan de Maan ging…

En ze namen foto’s uit hun raam. Ze ontdekten engelen en ze zagen engelen op strijdwagens, en nog veel meer. Ze wilden meer zien, maar een soort kracht duwde de raket daar vandaan.

De foto’s mochten niet geopenbaard worden en werden in beslag genomen. Maar men is er achter gekomen, dat God bestaat! Men kreeg hierover zwijgplicht opgelegd, en gaf de astronauten veel geld.

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Zij Jezus ook niet: Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede Herder; de goede Herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Wist u, bij de gevangenneming van Jezus Christus gebeurde iets, wat men zo weer naast zich neerlegt, en bijna niet over spreekt…

Johannes 18, vers 6  Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, deinsden ze terug en vielen ter aarde.

Ik zeg u, Met Jezus Christus bent u meer dan overwinnaar!

Maar dan moet u zich wel overgeven en het woord van God lezen. Verder wandelt u met Hem, en zoekt u een kerk op waar u zich thuis voelt en gesterkt wordt.

Benjamin, iedereen moet zich klaarmaken voor de Opname.

Wie in Jezus Christus is en doet wat Hij vraagt, heeft niets te vrezen. Jezus Christus komt zeer snel. God weet het uur en de dag, alleen Hij. Ik, de engel Gods, weet dat alles klaarstaat en in paraatheid gesteld is voor de Koning der koningen, Jezus Christus.

Shalom! zei de engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com