DutchVideo 2016

Al een tattoo of piercing of andere verminking in je lijf?

Boodschap Gods: Dit is pas een coole boodschap, want de Heer richt zich speciaal tot jou vandaag, die al tattoos of piercings, enzovoorts, heeft. Deze boodschap Gods werd vandaag 100% overgeleverd door de engel Gods, Reparado, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de enige ware God, Adonai, JHWH, El Elohím, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet Benjamin Cousijnsen, in naam van de Koning der koningen en de Heer der heren, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth!

Gepubliceerd op 3 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

tongue tattoo

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 3 februari 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reparado en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig! 

Wijsheid 1, vers 16  De goddelozen echter wenken de dood en roepen hem bij zich. Doordat ze hem voor een vriend houden, kwijnen ze weg. Ze sluiten een verbond met hem, en ze verdienen het ook om bij hem te horen.

Zij denken het volgende: 

Wijsheid 2, vers 2  Wij zijn bij toeval ontstaan en uiteindelijk zal het zijn of we nooit hebben bestaan. De adem in onze neusgaten is vluchtig als damp, het verstand niet meer dan een vonk in ons binnenste.

Voorwaar, denkt u echt dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vreugde vindt in uw ondergang, Zijn kind?
Voorwaar, God schiep u en heeft u gemaakt om Hem te dienen en bovenal, zodat u Hem liefheeft, zoals Hij u liefheeft!

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Voorwaar, uw tempel is het eigendom van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
En Hij wil u dicht tegen Zijn hart drukken, en zeggen: Ik ben kadosh, heilig, en duld geen tattoos of piercings of sadistische verminkingen of sigaretten, enzovoorts, waarmee u de tempel Gods verontreinigt en meewerkt aan uw eigen ondergang! Ook met het verwerpen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in uw leven, maakt u niet alleen de troon vrij, maar maakt u ook plaats voor een andere troonopvolger, die alleen maar uit is op uw ondergang!

Johannes 2, vers 24 en 25  Maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was.

Bekeer u, en sluit uw ogen en vouw uw handen eens.
En vraag aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om vergeving van alle zondige gewoontes, en breek er radicaal mee!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Sirach 1, vers 21 tot en met 30  Ontzag voor de Heer doet zonde teniet. Waar de wijsheid verblijft, wordt alle woede afgewenteld. Wie ten onrechte in razernij uitbarst, kan niet worden gerechtvaardigd; zijn tomeloze razernij brengt hem ten val. Wie geduldig is, beheerst zich zolang het nodig is, totdat vreugde voor hem opbloeit. Hij houdt zijn woorden voor zich zolang het nodig is, en velen zullen van zijn inzicht spreken. De schatkamers van de wijsheid bevatten diepzinnige spreuken, maar eerbied voor God is de zondaar een gruwel. Verlang je naar wijsheid? Leef dan de geboden na, en de Heer zal je haar schenken. Ontzag voor de Heer bestaat uit wijsheid en vorming. Trouw en zachtmoedigheid zijn Hem welgevallig. Heb altijd ontzag voor de Heer, benader Hem niet dubbelhartig. Voer geen spel op tegenover de mensen, en let op je woorden. Zet jezelf niet op een voetstuk; je zou kunnen vallen en jezelf te schande maken. Dan onthult de Heer je heimelijke daden, en vernedert je te midden van de gemeenschap, omdat je Hem niet vol ontzag benaderd hebt en je hart vol bedrog is.

Voorwaar, misschien heeft u al tattoos en andere verminkingen.
Als u zich overgeeft, dan is het oude voorbij en wordt u gered! In de Evangelical Endtimemachine wordt u bemoedigd en gesterkt via de boodschappen Gods. Onderhoud uw tempel Gods door uw relatie te onderhouden met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com