DutchVideo 2018

Afgodenverering brengt scheiding tussen u en Yeshua HaMashiach

Waarschuwende boodschap Gods: Denkt u echt nog steeds, dat uw afgoden geluk brengen? Richt u tot God, of u maakt uzelf kapot! Want God zal u tot vloek zijn, vanwege uw ongehoorzaamheid. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Vandaag, 19 juli 2018, bracht Gods bode engel woord voor woord deze waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob richt zich tot u.
Denkt u echt nog steeds, dat uw afgoden geluk brengen? In vele huizen en winkels en kerken staan er nog steeds beelden, zoals de engel Michaël, of Maria, of een Boeddha, of een uitgemergelde, lelijke Jezus, aan het kruishout gespijkerd, die men reeds 2.000 jaar geleden er al af had moeten halen. Word eens wakker daar!

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazareeër, de Zoon van God, overwon de dood!
Hij is van het kruis af. Schaam u! Haal uw afgoden nu meteen weg, en vernietig ze, uw levenloze afgodsbeelden, die doof en blind zijn. Voorwaar, zo spreekt de Levende: Ik ben de Here, uw God. Bekeert u en heiligt u en aanbidt Mij alleen! Weest heilig, en verontreinigt u niet, want Ik ben Kadosh, Heilig. De afgodenverering brengt scheiding tussen u en Mij. Weest Mij heilig!

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.

Lees voor: Leviticus 26, vers 14 en 15  Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt.
En vers 18 tot en met 25  En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden; Ik zal het wild gedierte op u loslaten, dat u van kinderen beroven en uw vee uitroeien zal en uw aantal zo zal verminderen, dat uw wegen verlaten zullen zijn. Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden, en over u een zwaard brengen, dat wraak neemt over het verbond; wanneer gij dan in uw steden bijeenkomt, dan zal Ik de pest onder u zenden en gij zult aan de vijand overgeleverd worden.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Gods ogen zijn op u gericht, zoals onder andere Rome, Japan, China, Korea, Filipijnen, Spanje, Indonesië, Duitsland, Nederland, Verenigde Staten van Amerika, Suriname.
Richt u tot God, of u maakt uzelf kapot! Want God zal u tot vloek zijn, vanwege uw ongehoorzaamheid.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com