DutchTo the futureVideo 2015

Achterblijvers, dit gaat u doormaken!

Waarschuwende, openbarende boodschap Gods: De bode engel Gods brengt deze boodschap over vanuit de toekomstige situatie, die op aarde ontstaat als de Rapture, de Opname, heeft plaatsgevonden!

Gepubliceerd op 25 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

left behind3

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! De volgende openbarende boodschap van God is op 25 september 2015, woord voor woord, door een engel des Heren overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Raxadding en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, heel de bevolking zucht door het verleden naar de Christenen.
Grote chaos sloeg toe, toen ze opeens weg waren! Velen zijn nu hun baby kwijtgeraakt, en hun geliefde die ze niet serieus namen. Wat hebben ze toch moeten lachen om die godsdienst-extremisten, die het altijd over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hadden. ‘Onzin, wat een mafkezen!’ dachten velen. Nu dwalen de mensen rond om te overleven.

Geprogrammeerde menselijke robots, die kunnen nadenken en gevoelens hebben, worden ingezet door de bezoekers uit de ruimte, de gevallen engelen.
Alle technologische middelen worden ingezet, om de achterblijvers aan hen te onderwerpen! Om de aarde heen is een buitenaards krachtveld geplaatst, om andere indringers buiten te laten. Er is een spel, door de gevallen engelen bedacht, dat men het tegen de overgebleven geliefden moet opnemen, in een strijd op leven en dood! Ook moet men tegen gevallen engelen vechten.

Deuteronomium 8, vers 15  die u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn, met vurige slangen en schorpioenen en dorstig land zonder water; die uit de harde rots voor u water te voorschijn deed komen.

Openbaring 9, vers 5 tot en met 11  En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Voorwaar, bekeer u!
Dit is geen spectaculaire actie horrorfilm! Wie nu lacht, zou weleens in deze werkelijkheid terecht kunnen komen. Voorwaar,

Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, belijd uw zonden en vraag om vergeving.
Red uw leven, en ontvangt eeuwig leven, zonder pijn of verdriet!

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.
En vers 35  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com