DutchVideo 2016

Aanvaard het getal 666 niet!

Profetische, waarschuwende, mededelende boodschap van God: Zalig en heilig, en zeer hoog te prijzen, is men voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob, zij, die volharden tot het einde in de Here God, de almachtige en waarachtige Koning!

Gepubliceerd op 11 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

mark of the beast3

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 11 mei 2016 bracht Gods bode engel deze openbarende, profetische boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, er worden waarlijk geheime bijeenkomsten gehouden.
En de vele mogelijkheden van betaalmiddelen worden nu al via de banken geweigerd!

Openbaring 13, vers 4  Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’

Het beest doet zich voor als een engel des lichts, en geeft u voor ogen dat het dragen van de chip u van alle gemakken voorziet!

Openbaring 13, vers 7  Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.

Het beest voert al lang een geestelijke strijd…
dat men de volhardende Christenen in het geloof niet serieus moet nemen, en dat ze tegen alles ingaan, tegen de ‘wereldverbeteringen’.

Openbaring 13, vers 16 en 17  Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

Ook wil men beweren, dat de RFID-chip u beveiligt tegen inbrekers in uw huis.
U wordt verzocht om uw RFID-chip beveiligingstijd door te geven aan de pc controlepost! Mocht er een persoon zijn in uw huis, met een andere opgegeven RFID-chip, wordt deze persoon via de satelliet uitgeschakeld in uw huis.

Openbaring 13, vers 18  Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Voorwaar, het geld zal verdwijnen.
En al het tastbare geld gaat dan via een betalingssysteem en via de RFID-chip, waarmee men dan een betaling zal kunnen verrichten. Luister ook naar de boodschap van 15 juni 2015, met de titel: ‘De huidige wereldwijde RFID-chip explosie!’ Zalig en heilig, en zeer hoog te prijzen, is men voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob, zij, die volharden tot het einde in de Here God, de almachtige en waarachtige Koning, die tot u zegt: Aanvaard het getal 666 niet! Of men heeft een verbond aangegaan met satan en behoort hem toe, voor eeuwig!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com