DutchVideo 2017

Aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen!

Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, beschermt u en redt u. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 september 2017 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan Gods dienstknecht en Profeet, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, of u niet of wel wederom geboren bent, aanbid mij niet, of de andere engelen Gods.
Aanbid Yeshua HaMashiach, de Koning der koningen, alleen!

1 Timotheüs 4, vers 1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.

Voorwaar, ik waarschuw u heel ernstig!
Dwaal niet, maar vrees God!

Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken.

Voorwaar, heb Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, lief.
Via ons, of een kruisje, of andere weg, gaat u verloren, omdat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u alleen beschermt en redt!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

Maar ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com