DutchVideo 2016

Aan wie onberispelijk wandelen geeft de Heer genade, ere, leiding en zegen!

Boodschap Gods: Voorwaar, als u kadosh, heilig wandelt, zult gij meer en meer ontdekken dat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, u leidt en zegent!

Gepubliceerd op 14 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Psalm 84, verse 11

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 14 januari 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Ik ga het nu aan u voorlezen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Persiamo en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Job 8, vers 20  Zie, God verwerpt de oprechte niet en Hij vat de boosdoeners niet bij de hand.
Job 9, vers 19  Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de sterkste, – dan is Hij het, en wanneer het aankomt op het recht, dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording roepen?

Psalm 11, vers 4  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.
Psalm 26, vers 8  Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid.
Psalm 36, vers 6  Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken.
Psalm 47, vers 3  Want de Here, de Allerhoogste, is geducht, een groot Koning over de ganse aarde.
Psalm 56, vers 12 en 13  Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen? Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, lofoffers zal ik U betalen.
Psalm 84, vers 12  Want de Here God is een zon en schild, de Here geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.

Voorwaar, als u kadosh, heilig wandelt, zult gij meer en meer ontdekken dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u leidt en zegent!
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com