DutchVideo 2014

Aan u die worstelt!

BEMOEDIGENDE BOODSCHAP VAN GOD! VOORWAAR, GIJ WORSTELT MET ANGST EN BEZORGDHEID, EN ZIJT ZO VERDRIETIG IN UW HART!

Gepubliceerd op 18 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Psalm 34, vers 7

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 februari 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël en ik ben de bode engel Gods.

Voorwaar, gij worstelt met angst en bezorgdheid, en zijt zo verdrietig in uw hart!

Psalm 55, vers 5 en 6  Daar staat geschreven: Mijn hart krimpt in mijn binnenste ineen, verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen, vrees en beving komen over mij, schrik overstelpt mij.

En vers 23  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Psalm 59, vers 10  Hier staat geschreven: Mijn sterkte, op U wil ik acht slaan, want God is mijn burcht.

Psalm 13, vers 4  Aanschouw toch, antwoord mij, HERE, mijn God! Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode.

Psalm 62, vers 2 en 3  Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

En vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

Psalm 25, vers 17  De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, hoor wat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u zegt! 

Psalm 34, vers 7 en 8  Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.

En vers 16  De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.

En vers 18 tot en met 20  Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE.

Sirach 30, vers 21 tot en met 23  Geef je niet over aan verdriet en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde gericht en dient geen enkel doel.

Spreuken 29, vers 25  Hier staat geschreven: Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Spreuken 31, vers 25 en 26  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.

Jakobus 5, vers 13  Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.

En vers 15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, weet dit, Mijn geliefde, laat uw innerlijk treurigheid veranderen in vreugde.

Zo spreekt de Heer! Ik ken uw hart, Ik help u, vertrouw op Mij!

Zo sprak de Heer.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com