DutchVideo 2015

Aan mijn kostbare Judith!

Boodschap Gods: Voorwaar, Mijn kostbare Judith! Uit al die zielen op aarde koos Ik u uit, om via Profeet Benjamin Cousijnsen tot u te spreken en te zeggen: Ik maakte tijd voor u!

Gepubliceerd op 4 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

multitasking, busy

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 februari 2015 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Judith, zo spreekt Yeshua HaMashiach tot u: 

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is uw Rabboeni, uw Heer!
Neig uw oor, want Hij antwoordt u.

Psalm 18, vers 32  Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?
Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Psalm 24, vers 3 en 4  Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert.

Voorwaar, weet dit:
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is sterk en geweldig! Juist in de strijd zijt gij met Hem meer dan overwinnaar!

Psalm 125, vers 1  Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft.

Voorwaar, vaak maakt u zich zo bezorgd.
Gij lijkt wel Marta uit uw Bijbel!

Lukas 10, vers 41  Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen.

Voorwaar, Ik, de Here, zou u net als Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de reusachtige potvis moeten stoppen, zodat gij meer tijd kunt geven aan Mij.
Voorwaar, Ik heb u onvoorwaardelijk lief! Iedereen is druk, of heeft strijd; van alles komt ertussen. Zelfs Ik, uw Rabboeni, kom er nu tussen en veroordeel u niet.

Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.

Voorwaar, Mijn kostbare Judith,
Uit al die zielen op aarde koos Ik u uit, om via Profeet Benjamin Cousijnsen tot u te spreken en te zeggen: Ik maakte tijd voor u!

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, Mijn geliefde, Ik ben bij u, en zegen u en behoed u! Amen.
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com