DutchVideo 2018

Aan de roddelaars en kwaadsprekers over de door God aangestelde Profeten: Benjamin en Profetes Theresa

Onderzoekt uzelf en bekeert u, want roddelaars over Profeet Benjamin en Profetes Theresa zullen de Hemel niet binnengaan, al zegt u Christen te zijn! U hoort wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt over hen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.

Gepubliceerd op 11 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International)

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord door de bode engel van God overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, op 11 mei 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Psalm 119, vers 57  De Here is mijn deel, ik heb beloofd uw woorden te onderhouden.
Psalm 119, vers 59  Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen.|
Psalm 119, vers 65  Gij hebt goedgedaan aan uw knecht, o Here, naar uw woord.
Psalm 119, vers 71 en 72  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.
Psalm 119, vers 76 en 78  Laat uw goedertierenheid mij tot vertroosting zijn naar uw belofte aan uw knecht. Laten de overmoedigen beschaamd worden, omdat zij mij onverdiend verdrukten; ik overdenk uw bevelen.

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij “en zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Psalm 119, vers 85 en 95  Overmoedigen hebben mij kuilen gegraven, zij, die niet leven naar uw wet. Goddelozen loeren erop mij te verderven; ik geef acht op uw getuigenissen.

Openbaring 22, vers 10 en 11  En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij “of zij” doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij “of zij” worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij “of zij” bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij “of zij” worde nog meer geheiligd.

Psalm 119, vers 143, 157 en 158  Treffen mij nood en verdrukking, dan zijn uw geboden mijn verlustiging. Talrijk zijn mijn vervolgers en mijn tegenstanders, doch van uw getuigenissen wijk ik niet af. Zie ik afvalligen, dan voel ik afschuw, daar zij uw woord niet onderhouden.
Psalm 119, vers 167 en 173  Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen, ik heb ze hartelijk lief. Uw hand zij mij ter hulpe, want uw bevelen heb ik verkozen.

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Schrijf het voor uzelf op, zodat u voor Gods Troon niet kunt zeggen: “Dit hebben we nooit gehoord of gelezen, dat roddelaars en kwaadsprekers over Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen Gods Koninkrijk niet binnenkomen. Het kwaad komt de Hemel niet binnen, al beweert u een kind van God te zijn! Onderzoekt uzelf en bekeert u! Zo niet, dan zult u gestraft worden, zowel op Aarde als in de hel, waar vele roddelaars en kwaadsprekers klagen. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben de Hemel binnen te gaan, zonder vlek en rimpel.

Spreekt nimmer kwaad over Mijn gezalfden, of u bent vervloekt en zal geslagen worden!
De steen, die u werpt – het kwaad – keert terug en valt op u, en verplettert u. Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JWHW, Jezus Christus.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com