DutchVideo 2017

Aan allen die de Twee Getuigen niet serieus nemen!

Wie de Twee Getuigen verwerpt, verwerpt God die de volle waarheid nu reeds openbaart in de eindtijd. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 september 2017 bracht een boodschapper Gods woord voor woord deze waarschuwende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar!
Omdat men de waarheid Gods verwerpt over de Twee Getuigen, zijn eveneens kerkleiders door de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en de Twee Getuigen, Theresa en Benjamin, welverdiend overgegeven aan hun verwerpelijk denken, zoals de haters van de Twee Getuigen. Voorwaar, zoals u weet, zullen de Twee Getuigen gehaat worden in de eindtijd! Sommigen hebben niet eens door, dat hun eigen kerkleiders deel uitmaken van de roddel huisgroep van:

Openbaring 11, vers 10 en vers 13  En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee Profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.
En vers 13  En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.

Ik vermaan u, haters en afvalligen, met uw offer- en erediensten en leugens en valse profetie, u zult de waarheid ondervinden!
U zou wel eens bij die zevenduizend personen kunnen horen die gedood worden, omdat ze hen, de Twee Getuigen, maar bovenal God, niet serieus namen. Voorwaar, degenen die de Twee Getuigen niet willen erkennen en de boodschappen Gods verwerpen in de Evangelical EndTime Machine – de volle waarheid, de bovennatuurlijke boodschappen Gods – die mogen er zeker van zijn, dat ze de aangereikte waardevolle waarheid en zegeningen zullen mislopen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com