SurinameseVideo 2017

A Opname: San ede mi no ben de drape?

Ding poti a boskopoe disi tapoe 9 februari 2017 nanga Precious

A tek ten, fosi a Rapture a Opname, sa feni presi… te leki a psa wantemwantem en a overdonderde en totaal!

Me Begi yoe prati ma no kenki noti © BC