Announcement E-book RUACHA, YESHU, SHALOM! and more!

THE BOOK ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ HAS NOW ALSO BEEN RELEASED AS A COMPLETE E-BOOK! Published on Sept 13, 2014 by Jeddy Piloton Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! On September 11th, 2014, a messenger angel of God brought on the following message to Prophet Benjamin Cousijnsen, which I’d […]

Ankündigung E-Book RUACHA, YESHU, SHALOM! und mehr!

DAS BUCH ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ IST JETZT AUCH ALS KOMPLETTES E-BOOK HERAUSGEKOMMEN! Veröffentlicht am 11. September 2014 von Evangelical Endtime Machine International Bitte teilen und nicht ändern © BC Vollständige Wiedergabe: Hallo, herzlich willkommen! Am 11. September 2014 überbrachte ein Engelbote Gottes die folgende Botschaft an Prophet Benjamin Cousijnsen, die ich mit Ihnen teilen möchte. […]

Aankondiging E-book RUACHA, YESHU, SHALOM! en meer!

HET BOEK ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ IS NU OOK ALS COMPLEET E-BOOK UITGEKOMEN! Gepubliceerd op 11 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 11 september 2014 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap, die ik […]

E-book RUACHA, YESHU, SHALOM! (Dutch version)

KLIK HIER VOOR BOEK NEDERLANDS – RUACHA YESHU SHALOM ebook 22 08 2019     GRATIS E-book RUACHA, YESHU, SHALOM! (Dutch version) In het E-book lopen de boodschappen gewoon door, en worden regelmatig aangevuld. Ruacha, Yeshu, Shalom! God’s zegen bij het lezen van dit kostbare boek! Please share

E-book RUACHA, YESHU, SHALOM! (English version)

CLICK HERE FOR BOOK ENGLISH – RUACHA YESHU SHALOM ebook 22 08 2019   FREE E-book RUACHA, YESHU, SHALOM! (English version) In the E-book version, the messages are just continued, and regularly updated. Ruacha, Yeshu, Shalom! God bless you when reading this precious book! Please share  

Be steadfast in Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ

July 29, 2019  A message from God, conveyed in the most holy and powerful Name of Adonai, El Elohím, YHWH, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, the King of kings. Whoever keeps His word, God’s love has most certainly been perfected in him or in her. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) […]

Wees standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus

29-07-2019  Boodschap Gods, overgebracht in de allerheiligste en krachtige Naam van Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen. Wie Zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 30 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine […]

Is Yeshua HaMashiach seen through you?

You have probably heard one say, “He or she looks exactly like the mother or father!” And so therefore it is with the Son of God! God the Father is seen in His Son. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on July 12, 2019 by Heiscoming12 Please share and […]

Wordt Yeshua HaMashiach door u heen gezien?

Je hebt vast weleens gehoord, dat men zei: “Hij of zij lijkt precies op de moeder of vader!” Zo is het ook met de Zoon van God! God de Vader wordt gezien in Zijn Zoon. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 12 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine […]