DutchVideo 2019

80% van de hulpverlenende instanties deugt niet

Deze instanties hebben, door vele verkeerde beslissingen en hoogmoed en trots en boze wandel, aan velen meer verwoestende schade toegebracht en een slechte naam, dan de oplossing! Daarom, vertrouw alleen op God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 28 november 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar!
Het gezag, de twist en afgunst en hoogmoed, en het oordelen over anderen, en leugens, hebben onder anderen vele gezinnen op deze Aarde uit elkaar getrokken. En door het kwaad, de totale overname via de zogenaamde hulpverlenende instanties, deugt 80% van hen niet, onder andere. Deze instanties hebben, door hun vele verkeerde beslissingen en hoogmoed en trots en boze wandel, aan velen meer verwoestende schade toegebracht en een slechte naam, dan de oplossing! Voorwaar, de vele zogenaamde hulpinstanties gaan vaak zó ver, dat men nog dieper in de problemen komt, en dat de burger aan de snelle oplossing denkt: zelfdoding, onder andere.

Voorwaar, het zou beter zijn, dat men zich bekeert en zich overgeeft aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,
en niet voor God speelt, en zich niet laat leiden door de werken van satan, die graag verkeerde keuzes maakt in de ongelovige, om huwelijken en gezinnen te verwoesten. Via de totale overname in de wereld, via satan, laat men vaak zien wat men bereikt heeft! Velen zijn overgenomen door de satan!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de oplossing! 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.
En vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com