DutchVideo 2015

50 van de 100 Nederlanders behoren tot het rijk der duisternis!

Openbarende boodschap Gods: Onder andere 50 van de 100 Nederlanders behoren nu het rijk der duisternis toe, door zich over te geven aan de wereldmassa met allerlei duistere gewoonten, die ook in de tijd van Henoch voorkwamen!

Gepubliceerd op 8 juni 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

JPJ tattooshop Lab 360

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! De volgende openbarende boodschap van God werd woord voor woord door een engel des Heren aan Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, overgebracht op 8 juni 2015.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Fresia en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig! 

Jesaja 4, vers 1  Zeven vrouwen zullen te dien dage één man aangrijpen en zeggen: Ons eigen brood willen wij eten en ons eigen kleed aantrekken, laat ons slechts uw naam dragen, neem onze smaad weg.

Voorwaar, de kenmerken van de overname zijn nu erg zichtbaar.
Koppels, jongeren, enzovoorts, tonen alles voor de media en via internet! Voorwaar, onder andere neusringen, tovermiddelen, en een brandmerk op de huid, zijn heel normaal geworden in de eindtijd.

Henoch, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met hoofdstuk 8, vers 3  En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovenarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en reptielen, en vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken. Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan.
En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het verfraaien van de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elke kleurvloeistof. En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen, en zij werden tot dwaling geleid, en werden verdorven in al hun wegen. Tot zover.

Voorwaar, alles ziet men nu terug van de gevallen engelen in de mens, die niet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebben aangenomen, maar verworpen!
Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 5 december 2014, met de titel: ‘Gevallen engelen uit de tijd van Henoch zetten een generatievloek in werking!’

Voorwaar, ik openbaar u:
dat in Nederland 50 van de 100 mensen zich hebben overgegeven aan de het rijk der duisternis, door zich over te geven aan de wereldmassa, met allerlei duistere gewoontes! Zelfs de uitstraling van velen heeft al een demonenuitstraling, die satan door hen heen laat schijnen, vanwege dat in hem geen licht schijnt, maar duisternis. Het is beter dat men zich bekeert!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com