DutchVideo 2012

31-10-2012 Profetisch: het getal 666, de Chip

31-10-2012  NOG EVEN! ALLES ZAL ONBETAALBAAR ZIJN, OMDAT HET BEEST OOK U WIL DWINGEN OM TE BUIGEN VOOR HET GETAL 666 ALS BETAALMIDDEL. ALS U HET AANNEEMT, BENT U WAARLIJK HET EIGENDOM VAN SATAN!

Gepubliceerd op 31 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

microchip2

Volledige weergave:

Hallo! Op 31 oktober 2012 bracht een bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Refaïm, Benjamin Cousijnsen. Ik ben een bode engel Gods, die u deze eenvoudige boodschap breng. Schrijf op, elk woord, dat ik tot de luisteraars spreek.

U daar, ja u, weet gij niet dat er maar één ware Weg is?

Er is waarlijk één Weg, die al uw problemen oplost.

Ik zeg u, Uw weg op aarde zal onverdraaglijk zijn, doordat uw water onbetaalbaar zal worden.

En nog even, dan is de waarde van het geld diep gezonken! Alles zal voor u onbetaalbaar zijn, omdat het beest ook u wil dwingen om te buigen voor het getal 666 als betaalmiddel.

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Daarom zijn de landen in de problemen en leven gezinnen op straat…

Totdat de problemen in één keer worden opgelost, door het getal – de chip – naar de voorgrond te brengen. Ik zeg u, Als u het aanneemt en in uw huid laat zetten, bent u waarlijk het eigendom van satan! De geheiligde Geschriften wezen de mensheid er reeds duizenden jaren geleden op. Het is uw vrije keus. Toch is er iemand, die uw problemen oplost en er voor kan zorgen, dat u behouden wordt en gered. Zijn naam is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die u wil redden uit de hel op aarde, die de wereld zelf naar zich toe heeft geroepen.

U houdt van horror? Uw verlangen naar horror heeft de God van Izaäk, Jakob en Abraham gezien als een gebed!

Velen hebben Yeshua HaMashiach, de Christus, verworpen. En ik zeg u, Waar uw hart en gedachten vol van zijn, daar zult u zijn! Er is maar één Weg, die alle oplossingen geeft en problemen oplost: de weg naar het eeuwige leven, waar geen pijn is en verdriet en haat en doodslag. Jezus Christus, Yeshua HaMashiach is de Enige Weg naar behoud! Kies nu wie u dienen wilt.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com