DutchVideo 2012

31-05-2012 God noemt ‘sprookjesland’ occult land!

31-05-2012  DE ENGEL GODS VERTELT, DAT VOLWASSENEN EN KINDEREN, DOOR MIDDEL VAN SPROOKJES EN MUZIEK, GEPROGRAMMEERD WORDEN. CHRISTENEN MOETEN DIT SOORT ZAKEN VOLLEDIG VERWERPEN, GEEFT DE ENGEL GODS AAN!

Gepubliceerd op 31 mei 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

sprookjesland occult land

Volledige weergave:

Hallo! Dit is geen verhaal voor kleine kinderen. Dit droom visioen, deze woorden, deze profetische beelden werden Benjamin gegeven op 31 mei 2012. Benjamin schrijft,

Benjamin, word wakker! sprak de engel, en volg mij.

“Ik slaap nog half”, zei ik.

Ik laat jou iets zien, waar vele kinderen graag naar toe zouden willen gaan, zelfs jij bent er nooit geweest.

“Hier word ik wakker van”, zei ik.

Kom maar Benjamin, zei de engel Gods.

Opeens stond ik op straat, en ik volgde de engel automatisch. We gingen door de lucht… en daar aangekomen, zag ik een kasteel.

Dit kasteel had allemaal verlichte torentjes.

Benjamin, kijk! Daar is de occulte Mickey Mouse. Jaren geleden kreeg hij deze blauwe tovenaarshoed, en er zitten ook sterren op. Mickey Mouse sprak jarenlang allerlei toverspreuken uit. 

Ja, dit bos, of dit sprookjesland, wordt door God ‘occult land’ genoemd.

Dit sprookjesland zit vol heksen en andere duivelse occulte praktijken, sprak de engel. Zelfs de sprookjes zitten vol magie! De heks spreekt een vloek uit over de appel. De ander krijgt magische bonen.

De kinderen en de ouders zien niet in, dat dit verkeerd is. Zelfs veel kinderen van God laten zich verblinden door de wereld van het occulte! Christenen moeten dit soort zaken volledig verwerpen. Laat uw kinderen naar Jezus komen, en verhindert ze niet, sprak de engel.

De duivel met zijn sprookjes is geen sprookje; hij wil volwassenen en kinderen programmeren!

Deuteronomium 18, vers 10 tot en met 14  Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten.

Dit sprookjesland zal niet ongestraft zijn, met hun occulte praktijken!

God zal u straffen, sprak de engel. Ik mag jou niet zeggen, wanneer, zei de engel Gods.

“Waarom niet?” vroeg ik.

Dan zal de klap niet zo groot zijn voor Parijs, sprak de engel. Als ik zeg, wanneer, zou jij thuis opgepakt worden, begrijp je het?

“Ja!”

Met wat jij nu al weet van de dingen Gods, ben jij en je vrouw al een gevaar! We moeten snel verder.

Benjamin, de tijd is nabij! God is liefde, maar God laat nu geen spelletjes met zich spelen, want de tijd is op, en de wederkomst van Jezus zal zeer, zeer spoedig zijn.

Ik zeg u dit, Benjamin, niet uit mijzelf: Deze dagen, vóór de Komst nog, zal elk land bezocht worden door God zelf met Zijn leger. Wie zich niet afwendt, en maar niet luistert naar Jezus Christus, en zich van zijn zondige praktijken afwendt, zal Gods handslag bemerken. Ook in het leven van elk mens is het nu de tijd, om te kiezen: voor Jezus Christus, of de hel!

“Wacht”, zei ik, “klinkt dit niet erg hard?”

Nee, antwoordde de engel, want de wereld is zelf verhard, omdat ze Jezus Christus zo vaak afgewezen hebben. Wie is dan hard, Benjamin?

Wij zijn weer in jouw straat.

De volgende keer zal Michaël, Gods engel, die boven mij staat, jou meenemen naar een planeet, waar ik nog verder niets over zeg, sprak de engel.

Kom, ik breng jou naar je slaapkamer.

“Waar is mijn lichaam?” zei ik.

Ga nog niet in je bed liggen, wacht, ik leg je erin. De engel keerde mij om en legde me stilletjes weer in bed.

Benjamin, om even terug te komen op je vorige ontmoeting: deze Antonio had de Geest Gods nog wel in hem. Ook toen hij overspel pleegde, was Gods Geest nog in hem, begrijp je? Alles was juist, wat je opschreef, maar daarna, toen Regina overkwam naar Nederland, bemerkte zij dat Gods Geest weg was gegaan.

Jouw vrouw mag schrijffouten herstellen, en wees eens iets dankbaarder; het zijn maar letters hoor, Benjamin.

Vanaf nu werk je goed samen, want Gods engel kijkt mee over je schouders. Misschien is hiermee uw samenwerking beter, koppige Benjamin; het zit er nog steeds in van uw vorige generatie.

Benjamin betekent: Ben-Jamin. Dit betekent ‘zoon van de rechterhand’, zei de engel. Daarom heeft God u uitgekozen, en uw linkerhand, lachte de engel, mag uw vrouw zijn!

Ik moet weer gaan, sprak de engel, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com