DutchVideo 2013

30-07-2013 Zeg niet, “Dat heb ik weer!”

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, WOORDEN HEBBEN KRACHT! ALS JEZUS CHRISTUS IN U WOONT, ZEG DAN NIET: “DAT HEB IK WEER!”

Gepubliceerd op 30 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

'Dat heb ik weer!'

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 juli 2013 bracht de engel des Heren de volgende boodschap van de almachtige God over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.

Wees niet bevreesd, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Jakobus 3, vers 10  Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.

Lukas 19, vers 22  Hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen… tot zover.

Voorwaar, woorden hebben kracht!

Met de mond kan men iemand opbouwen en afbreken, voorgoed.

Romeinen 10, vers 10  Hier staat geschreven: Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Sirach 26, vers 25  Hier staat geschreven: Een losbandige vrouw beschouwt men als een hond, maar een ingetogen vrouw heeft ontzag voor de Heer.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in u woont, zeg dan niet: “Dat heb ik weer!”

Want gij vervloekt uzelf. Overdenk dit! Wees een voorbeeld voor de mensen om u heen.

Lees voor: Spreuken 16, vers 23, en Mattheüs 15, vers 18

Spreuken 16, vers 23  Hier staat geschreven: Het hart van de wijze maakt zijn mond verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen.

Mattheüs 15, vers 18  Hier staat geschreven: Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com