DutchVideo 2012

30-06-2012 Nu is het einde der tijden!

Michaël sprak in de Naam van Jezus Christus: Nu wordt alles geopenbaard, ook wat niet in uw Bijbel staat; God is God! Het einde der tijden is nu! Benjamin Cousijnsen wordt ook door God ter sprake gebracht.

Gepubliceerd op 1 jul 2012 door eindtijdspace

Please share, and don’t change! © BC

Lukas 8, vers 17

Volledige weergave: 

Shalom Benjamin! Ik ben tot u gekomen in de machtigste Naam boven alle namen, die meer dan overwinnaar is. Over Zijn naam zal in alle eeuwigheid worden gesproken. Zijn naam is Wonderbaar, Yeshua HaMashiach.

Lukas 8:17  Er is niets geheim, dat niet zal bekend worden. 

Zijn woord is JA en AMEN.

1 Korinthiërs 14, vers 2  Door de Geest spreekt hij geheimenissen. 

Ik zeg u, mijn Profeet Benjamin is door de God van Izaäk, Jakob en Abraham aangesteld om Gods woorden door te geven.

Benjamin zal spreken, wat God heeft meegegeven via Zijn bode engel. Hij hoeft niet in discussie te gaan. Hij is de stem die gebruikt wordt, ook al luistert u niet, of wel? Benjamin staat in Gods kracht, en elk woord dat hij overbrengt, elk woord, alles!, is via God tot u gekomen. Alles zal geopenbaard worden, ook wat niet in uw Bijbel staat. God is God! Aan het einde der tijden zullen de geheimenissen Gods geopenbaard worden, NU dus.

Jeremia 32, vers 27 en Genesis 18, vers 14  Zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Zo heeft Hij nog vele wonderen gedaan, waarvan men niet weet, die niet opgeschreven staan, want dat zou uw verstand zeer ver te boven gaan.

Men kent Zijn macht en kracht nauwelijks; het zou u neerslaan als men alles wist.

Als u naar God luistert, Daniël 3, vers 17, dan zal Hij ons uit de vuuroven bevrijden.

Ik zeg u, als ik zeg: ‘Mijn naam is Michaël, Gods engel, die via Benjamin spreekt’, gelooft u het dan? Als ik geen bekende Geschriften doorgeef, gelooft u een engel Gods dan? Al was Jezus Christus persoonlijk gekomen, men had Hem opnieuw gekruisigd!

Kent u dat beeldje van die drie apen?

De eerste heeft zijn handjes op de oren, de tweede op de ogen en de derde op de mond. Satan ís als die aapjes en doet van alles na, en wil u uw oren laten sluiten voor de waarheid.

Het tweede aapje: satan wil niet dat u de waarheid ziet in deze laatste dagen.

Het derde aapje: satan wil dat ieder kind van God zwijgt over Jezus Christus en niet de waarheid liefheeft. Daarom had dát aapje het op de mond.

U daar, haal uw handen weg. Lees Mattheüs 10.

Wat heeft Hij u opgedragen? Lees uw Bijbel eens en laat de Heilige Geest tot uw hart spreken. Lees dit drie keer opnieuw en de Here zal u ook duidelijk maken, wat uw taak is en wat u in liefde voor Hem kunt doen. Ik zeg u, Sta in Zijn kracht, wat voor werk u ook doet! Zelfs de mond kan er voor zorgen, dat iemand weer uit de put komt.

Kerkgangers, bemoedig elkaar en oordeel niet, maar wees vriendelijk en echt!

Roddel niet en reken het kwade niet toe. Haal uw balk weg en houd uzelf een spiegel voor. Wees als Jezus, wandel zoals Hij deed. Alles wat u tegen een ander hebt, keert zich tegen u. Daar zorgt God wel voor. Geef Zijn ware liefde door en Zijn zegen, en laat uw hart ook verbonden zijn met Israël en bid voor hen! Droeg Gods woord dit niet op?

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is voor Israël en zal Israël nimmer in de steek laten.

Maar ze moeten zich wel richten op de Koning der Joden, Yeshua HaMashiach. Ik zeg u, overdenk dit goed.

Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com