DutchVideo 2012

29-07-2012 Boodschap van God aan de kerken van nu!

De vijfvoudige bediening wordt genoemd: Benjamin wordt in de Geest door de engel Gods meegenomen, en hem wordt een kerk getoond, die door God zelf wordt gesloten. Kerken, neem deze boodschap Gods serieus!

Gepubliceerd op 29 jul 2012 door eindtijdspace

Please share, and don’t change! © BC

profetisch_bediening

Volledige weergave:

Hallo! In de nacht van 29 juli 2012 werd Benjamin Cousijnsen meegenomen door een bode engel Gods.

Shalom, Benjamin, sprak de bode engel Gods. Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach. Benjamin, volg mij.

“Wacht, dan kleed ik mij heel snel aan!”

Benjamin, bekijk u eens goed.

“Ik ben bekleed”, zei ik.

Hoe vaak was een bode engel niet tot u gekomen en was u niet naakt?

“Nimmer gelukkig”, zei Benjamin.

U sliep nog, maar God weet altijd wat hij doet, voordat Hij iets doet. Op de gang van de slaapkamer zei de engel: Benjamin, hebt u een logé? Zijn naam is toch Micky?

“Ja, wij zorgen voor hem, een paar weken.”

God houdt ook van dieren, zei de engel Gods. Uw trap kraakt behoorlijk! Volg mij maar gewoon, Benjamin.

Toen we op straat stonden, zei de engel Gods, Daar gaan we naar toe, en wees naar een wolk. Zonder een bode engel Gods zou jij verdwalen. En met een TOMTOM navigatiesysteem of iets anders zou je nog verdwalen. Gods wegen zijn bij de engelen bekend.

Benjamin, kijk, wat veel mensen.

Ik zag dat ze een kerk binnengingen. Dit gaan wij meemaken, Benjamin. Niemand zag ons. Benjamin, zei de engel Gods, niemand kan mij horen, alleen de Gods Profeet, die God uitkoos, en lang geleden door zes hemelse Profeten gezalfd werd met Gods hemelse olie.

De mensen in de kerk gaven op commando elkaar een hand, omdat men aangaf om ‘uw naaste te begroeten’.

Ik gaf de engel een hand en de engel zei: Mijn naam is Immanuel. De bode engel sprak en vertelde:

Deze kerk geeft honing, net als vele andere kerken.

Deze kerk en vele andere kerken zullen veel mensen verliezen, omdat ze niet deden wat God vroeg. Deze kerk zal gesloten worden, als eerste, omdat men niet openstond voor de vijfvoudige bediening, het totaalpakket Gods.

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13  En Hij heeft zowel – Let op! – apostelen als Profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.

‘Zolang men maar Gods woord brengt…’, denkt men, ‘enzovoorts’.

Uw totaalpakket is premievrij!

Vrees niet, u bezuinigt ook al. Alles, wat u van Gods woord schrapt, zal God u vergelden. God ziet evangelisten, herders, leraars, apostelen… maar wat hebt u met de Profeten Gods gedaan? Neem deze boodschap serieus, voordat uw deur gesloten wordt. De Here wil u zegenen, maar ga niet boven God staan.

Dit zijn de allerlaatste dagen!

Wij engelen Gods weten net als u, niet de dag of het uur. Maar wij zien wel dat alles in gereedheid staat, dat Zijn Komst zeer spoedig zal zijn, en dat is nu. Waarom staat men nu reeds klaar voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, denkt u? Waarom hebben wij engelen Gods de baan vrijgemaakt in de hemelse gewesten? Waarom wordt alles versneld op uw aarde? Waarom spreekt God op deze wijze tot u?

Maar wat doet u ermee?

God wil u zegenen, maar het is uw eigen keus. Ook bent u verantwoordelijk voor uw schapen. Als iemand niet vrij is van waar God niet achterstaat, mag men Gods bediening niet brengen. Benjamin, alles wat de Here geeft, zal u of uw vrouw doorgeven.

Jesaja 2, vers 2 tot 3  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen.

Al spreekt u over de eindtijd…, maar is uw kerk werkelijk de kerk, wat God op het oog heeft?

Laat Gods totaalpakket toe en God zal u zegenen! Het evangelie is ook geen rechtbank. Laat uw kerk uitstralen. Geef ruimte voor de Heilige Geest, ook voor het zingen in tongen. Maar laat alles ordelijk zijn. Doe alles tot dienstbetoon tot de opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Benjamin, deze kerk wordt gesloten door God zelf.

Al deze mensen, die in de bediening zitten, leven in zonde en verontreinigen de tempel Gods met hun verslaving. Enkelen vergrijpen zich aan kinderen en enkelen vergrijpen zich aan kerkleden. Ze noemen zich Christenen en helpen elkaar.

Welke kerk dan ook, wie niet wil horen, gaat verloren.

Benjamin, ik verplaats u naar uw bed. En schrijf alles op.

Ik ga niet mee, want ik ga de kerken verder bezoeken om verslag uit te brengen, sprak de bode engel Gods.

Shalom, Benjamin! De bode engel maakte een zwaai, en als een zeepbel zei het ‘plof’, en ik lag in bed. Ik hoefde me niet eens om te kleden, maar de witte kleding was wel weg.

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com