DutchVideo 2012

28-06-2012 Model Belleza

28-06-2012  De bode engel Gods vertelt een indrukwekkend verhaal over model Belleza uit Italie. Benjamin hoort dit aan in zijn slaap en schrijft alles op tot in detail, als hij even later ontwaakt.

Gepubliceerd op 28 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share, do not change © BC

model

Volledige weergave:

Hallo! Dit droom visioen heeft Benjamin ontvangen op 28 juni 2012. Benjamin schrijft,

In mijn droom hoorde ik vooraf muziek, instrumentale muziek. En toen hoorde ik: Shalom, Benjamin!

Belleza woont in Italië. Belleza, daar vertel ik u over, vandaag in uw slaap…

Ze is 26 jaar en was model, en poseerde al te graag op straat. Ze hield van art en van aparte kleding en kapsels. Telkens als er iets nieuws uitkwam, kocht ze het. Papa betaalt wel.

Mattheüs 6, vers 25  Daarom vertel Ik het u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Belleza vond het prachtig om alle aandacht naar haar toe te trekken, en ging graag uit en hield van feesten!

Men noemde haar een echt feestbeest. De engel sprak:

Mattheüs 6, vers 22 tot en met 24  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

U kunt echt niet God dienen en de Mammon, de god van het geld.

U daar, die luistert, zei de engel Gods, gelooft u ook in Jezus Christus, net als Belleza? En zit u ook onschuldig zondags in de kerk? Zo gauw u de kerk uitkomt, bent u totaal veranderd, toch? En geniet u weer volop van het leven!

Men noemde Belleza een echt feestbeest. Ik zeg u: ik, de engel Gods, geef elke boodschap door aan Benjamin, en elk woord wat ik tot u spreek, komt van de God van Izaäk, Jakob en Abraham, ook wel de God van Israël genoemd. Veroordeel zijn boodschappen niet, want dan gaat u tegen de Almachtige in en veroordeelt u zichzelf!

Belleza maakte zich altijd maar zorgen over van alles, maar was altijd maar druk, druk.

Geen tijd om echt na te denken, want ze had nog zoveel te doen! Geen tijd voor God…

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan. want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Mattheüs 7, vers 19  Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

Belleza is omgekomen door een brand in haar slaapkamer.

Alles is in vlammen opgegaan, zei de engel Gods.

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Bekeer u, en luister naar Jezus Christus!

Zoek de dingen op, die van boven zijn.

Geef dit door, Shalom! zei de engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com