DutchVideo 2012

27-12-2012 Hebt gij verdriet of pijn? Richt u op Hem!

BOODSCHAP GODS: KOM, GIJ MOET HEM PRIJZEN EN DANKEN EN AANBIDDEN, HOE U ZICH OOK VOELT! HEBT U VERDRIET OF HEBT U PIJN? RICHT U OP HEM, MAAK HEM GROOT; MIJN ZIEL ROEPT UIT, HALLELUJA!

Gepubliceerd op 27 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Halleluja!

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 december 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Olá Benjamin, me llamo Singaliana.

Benjamin zei, “Sorry, voor Spaans moet u bij mijn vrouw zijn”.

O, Si Perdon Benjamin. Ik ben een bode engel Gods, Singaliana.

O halleluja! Prijs Adonai, Yeshua HaMashiach!

Kom, gij moet hem prijzen en danken en aanbidden!

Voorwaar, zingen maakt blij en geeft u kracht, wonderbare kracht.

Hebt gij verdriet of pijn?

Hij kent uw hart. Zeg: O God van Izaäk, Jakob en Abraham, Gij hebt de hemelen gemaakt en de Zon, Maan en sterren. Miljarden en miljarden zijn er.

O halleluja, Gij zijt klaar voor ontvangst!

O Gij zijt een fantastische God; wees hier in mijn hart, en vul deze ruimte!

De bloemen, vogels en bomen zijn blij, en ik ben zo blij.

Ik verzadig mijn geest met de grote aanwezigheid van u. Mijn ziel roept uit: Halleluja! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik hou van u. Dank u voor uw verscheurde lichaam en uw vergoten Bloed aan het kruis. Ik dank u voor uw speciale bevrijding van elke vloek en ziekte. U bent mijn Redder en Geneesheer, halleluja! Dank u, dat ik uw aanwezigheid mag ervaren en uw kracht.

Ik aanbid geregeld, ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds… Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd.

Psalm 81, vers 1 tot en met 3  Jubelt Gode, onze sterkte, juicht ter ere van Jakobs God. Heft een zang aan, laat de tamboerijn horen, de liefelijke citer met de harp.

Lees dit voor uzelf: Psalm 5, vers 12 en 13

Mijn hulp is van de Here, ik geloof dat Gij heden Dezelfde bent, halleluja!

Mijn angst is weg.

Psalm 122, vers 1 en 2  Ik was verheugd, toen men mij zeide: Laten wij naar het huis des HEREN gaan…

Zing, dans en prijs de Here, vol vreugde, Hij komt zeer spoedig!

Hij zal u veranderen. In de hemel kan u genieten, zonder vrees.

Zeg: Halleluja, Heilige Geest van God!

Psalm 18, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels.

Psalm 18, vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelen niet. Halleluja!

Alle dank aan de God van Izaäk, Jakob en Abraham! Amen.

Ik zeg in eerbied: Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com